Zdeněk Pechal prezentoval své vize před akademickou obcí

Kandidát na děkana FF UP prof. Zdeněk Pechal diskutoval s akademickou obcí.
Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 9. říjen 2017, 7:37 – Text: Milada Hronová

Zdeněk Pechal, vedoucí katedry slavistiky, se jako jediný kandidát na děkana filozofické fakulty představil před její akademickou obcí. Nového děkana bude Akademický senát FF UP volit 11. října.  

„Pokládám za poctu, že mě akademická obec filozofické fakulty navrhla na tuto funkci.  Můžu fakultě nabídnout zkušenost v oblastech, které jsou pro ni klíčové. Věkový odstup či nadhled mi totiž umožňuje srovnání a také ostražitost před řešeními a rozhodováními, která jsou jednoduchá a efektní,“ řekl profesor Zdeněk Pechal, kandidát na děkana FF UP. Na olomoucké filozofické fakultě působí pětatřicet let, z nichž několik let byl i jejím proděkanem.  

Profesor Pechal před akademickou obcí zdůraznil, že by se rád vyvaroval zbytečných chyb, které už fakulta zažila a že nemá ambice přebudovávat to, co funguje. Proto by ve složení proděkanského týmu velké změny nedělal.  V případě svého zvolení potvrdil, že proděkanem pro studijní záležitosti by zůstal Miroslav Dopita, proděkankou pro projektové řízení Dana Bilíková, proděkanem pro organizaci a rozvoj Ondřej Molnár a proděkanem pro infrastrukturu Vladimír P. Polách.

Během zhruba dvacetiminutové prezentace vyzdvihl i činnost stávajícího děkana Jiřího Lacha. „Velmi si cením vytvořeného motivačního systému grantové podpory vědecké práce. Několikanásobně tak vzrostl počet publikací, a tím i objem finančních prostředků, které dostáváme za vědeckou práci. Byl jsem překvapen, kolik vynikajících publikací vzniklo na naší fakultě. Nyní nadešel čas, abychom grantovou motivaci ještě více posunuli směrem ke kvalitě vědeckých výstupů,“ uvedl kandidát na děkana FF UP.

V rámci prezentace svých vizí a následné diskuze hovořil také o důležitosti akreditací, mezioborové spolupráci, kvalifikačním růstu, výuce i vývoji mezd a potřebné komunikaci na fakultě, která má více než 5 tisíc studentů a více než 450 zaměstnanců.  Za prioritu označil i přirozený mezigenerační dialog. „Děkan v něm sehrává důležitou roli. Domnívám se, že vlídně vedený mezigenerační dialog může na filozofické fakultě zásadním způsobem kultivovat celkové prostředí,“ dodal.

Akademický senát FF UP vyhlásil volby děkana na jaře a podle schváleného harmonogramu mohla akademická obec fakulty podávat návrhy do 6. září. K tomuto datu obdržela tříčlenná volební komise 12 návrhů, z nichž 11 bylo platných. Pět návrhů obdržel profesor Zdeněk Pechal, vedoucí katedry slavistiky, šest návrhů pak docent Jan Stejskal, vedoucí katedry historie, který kandidaturu odmítl.

Volba se uskuteční 11. října v 9 hodin v zasedací místnosti 1.30 (tř. Svobody 26). Aby byl kandidát zvolen, musí získat nadpoloviční většinu hlasů senátorů, tedy minimálně 11 z 21. Mandát současného děkana Jiřího Lacha skončí 31. ledna 2018.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)