Zemřel americký filantrop Charles Merrill, dlouholetý příznivec a podporovatel Univerzity Palackého

Foto: Archiv Žurnálu UP
pondělí 4. prosinec 2017, 11:00 – Text: Velena Mazochová

Ve věku 97 let zemřel na konci listopadu v polském městě Nowy Sacz americký filantrop, spisovatel a vychovatel Charles E. Merrill, který se svými mnohaletými vzdělávacími projekty ve střední Evropě výrazně zasloužil o realizaci studijních pobytů v USA. Jeho štědrosti využily i stovky studentů Univerzity Palackého, kteří díky němu mohli získat zkušenosti na amerických vysokých školách.

Do historie Univerzity Palackého se Charles Merrill (1920 – 2017) hluboce zapsal založením „Polish – Czech Schools Project“, známým jako Merrillův program, který studentům od začátku devadesátých let zprostředkovával a financoval studium na vybraných amerických vysokých školách, vesměs tzv. colleges.  Podpora Charlese Merrilla byla zaměřena především na studenty v počátcích jejich studia a bez zahraničních zkušeností. Tento základní požadavek, pramenící z filantropické snahy pomoci slabším, doplňoval důraz na studijní výsledky uchazečů, jejich schopnosti reprezentovat vysokou školu a zemi odkud přicházejí, charakterové vlastnosti i otevřenost novým kontaktům. Až do roku 2015 tak mohly absolvovat studijní pobyty v USA stovky posluchačů.

Charles Merrill udržoval se „svými“ studenty a absolventy intenzivní kontakt a Univerzitu Palackého několikrát navštívil, aby se s nimi setkal k osobním rozhovorům. Jak při jednom ze svých olomouckých pobytů uvedl pro Žurnál UP, prokázali studenti UP všeobecnou zdatnost při adaptaci na americké vysoké školství a stejně tak byli úspěšní z hlediska dosahovaných studijních výsledků.

Při jeho návštěvě v dubnu 2000 byl podle něj pojmenován vstupní sál Ústřední knihovny UP ve Zbrojnici a slavnostně odhalena pamětní deska s jeho fotografií a textem prvního polistopadového rektora Josefa Jařaba. Uznání za jeho celoživotní dílo ve výchovně vzdělávací oblasti mu Univerzita Palackého vyjádřila udělením čestného doktorátu v roce 1991. V roce 2005 obdržel Medaili MŠMT 1. stupně, udělovanou jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství České republiky.