Zemřel profesor Ludvík Václavek

Ludvík Václavek.
Foto: Archiv Žurnál UP
Středa 6. říjen 2021, 11:00

Není to vůbec dávno, sotva půl roku, kdy jsem čtenářům Žurnálu připomínala 90. narozeniny germanisty Ludvíka Václavka. Nyní se smutkem v duši sděluji, že profesor Ludvík Václavek, můj učitel a učitel několika akademických generací, 4. října 2021 zemřel.

Ludvík Václavek se narodil v roce 1931 v Olomouci do česko-německé rodiny, studoval v temných 50. letech na Univerzitě Palackého ruskou a německou filologii, v roce 1966 se stal docentem a až do roku 1970 přednášel prakticky sám veškeré dějiny německé literatury pro posluchače z Filozofické i Pedagogické fakulty UP, ale i pro studenty germanistiky v Brně a v Prešově.

Po čistkách z počátku normalizační éry byl ale z filozofické fakulty vypuzen, nesměl přednášet, vést studentské práce, publikovat, cestovat do zahraničí, bylo mu dokonce zakázáno vkročit do budovy filozofické fakulty a stýkat se se studenty. Jeho spisy včetně učebnic a skript byly vyřazeny z fondů knihoven.

Po listopadu 1989 se Ludvík Václavek stal prvním porevolučním děkanem filozofické fakulty a fakulta pod jeho rukama vzkvétala: byly obnoveny zaniklé či zrušené obory, reformovány a revitalizovány obory zdevastované bolševickou školskou politikou, byly založeny obory a katedry nové, z filozofické fakulty bylo vykázáno hnízdo indoktrinace, ústav marxismu-leninismu a vysokoškolská pedagogika; fakulta se otevřela domovu – přibyli mnozí vyučující a prudce vzrostl počet uchazečů o studium – i světu. Po ukončení svého děkanského volebního období se Ludvík Václavek účastnil chodu filozofické fakulty jako člen vědecké rady a v jednom volebním období též jako předseda akademického senátu a několik let byl také vedoucím utěšeně se rozrůstající katedry germanistiky, která těžila z jeho obrovské erudice v mnoha oborech vzdělání, z jeho zájmu o německé písemnictví z Čech a Moravy (Ludvík Václavek stál u zrodu Centra pro výzkum moravské německé literatury), z jeho proslulosti mezi evropskými koryfeji germanistického oboru, kteří přijížděli do Olomouce, aby se s ním zde setkali. Ludvík Václavek je držitelem dvou významných mezinárodních ocenění: Herderovy ceny (Rakousko), Ceny za péči o německý jazyk (Německo) a je také nositelem Ceny města Olomouce.

Členové katedry germanistiky, Václavkovi žáci a žáci jeho žáků (Ludvík Václavek vychoval desítky doktorandů a několik akademických generací germanistů), jeho kolegové a přátelé těžili ale především z jeho moudrosti, s jakou – vždy s lehkým nadhledem – hodnotil různé výstřelky nové doby v oblasti vzdělávací, literárně vědné i politické, z jeho oduševnělosti, s níž vždy stavěl duchovní hodnoty nad ty materiální.

Ludvík Václavek byl ztělesněním klasických univerzitních hodnot, v jeho osobě odešel z olomoucké univerzity, ale i obecně z olomouckého kulturního života univerzitní Mistr, za nějž není náhrady.

Ingeborg Fialová Fürstová

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)