Zhruba dvě stovky čínských studentů se učí na letních školách pedagogické fakulty

V letní škole Music Culture with Emphasis on Educational Aspects, která se koná na pedagogické fakultě v rámci Letních škol European and Czech Culture se čínští studenti věnují i hudební kreativitě.
Fotogalerie: Milada Hronová
úterý 24. červenec 2018, 7:40 – Text: Milada Hronová

Angličtina, dramaterapie i jiné kreativní terapie, hudební i výtvarná výchova. To jsou oblasti, ve kterých se v létě vzdělávají na pedagogické fakultě čínští studenti i akademici. Letos přijelo do Olomouce na Letní školy European and Czech Culture téměř dvě stě účastníků z deseti univerzit Číny.

Univerzita Palackého přišla s nabídkou letních škol pro čínské posluchače před čtyřmi lety. Od té doby jejich zájem o studium na olomoucké univerzitě roste. Stejně jako loni i letos jsou kapacity školy zaplněny a zhruba dvě stě studentů se začalo učit ve třinácti různě zaměřených skupinách. Jejich útočištěm se opět staly Umělecké centrum UP i prostory pedagogické fakulty na Žižkově náměstí. S organizací více než třítýdenní školy pomáhají studenti.

 „Čínští studenti se nám už dva roky hlásí do školy sami, tedy bez toho, že bychom museli aktivně naši školu představovat. Prakticky jedinou naší propagací je zpětná vazba a pozitivní reference účastníků z minulých ročníků. Velmi spokojený a nadšený účastník rovná se nejlepší propagace a zároveň budování prestižní letní školy,“ řekl Vojtech Regec, proděkan fakulty. Už v minulém roce přemýšlel o tom, že školu otevře i vysokoškolákům z jiných zemí. „Dostali jsme několik přihlášek z Iráku i například z Itálie, ale nakonec tito studenti nedojeli. Možná tedy někdy příště.  Čína však bezesporu patří k zemím, o které má Univerzita Palackého velký zájem. Velmi rychle se rozvíjí a vzdělání tam hraje stěžejní roli. Proto jsme velmi rádi, že naše vzájemná spolupráce dobře funguje. Každého zájemce z jiné země už z kapacitních důvodů můžeme přijmout jen na úkor obrovského zájmu čínských studentů,“ dodal.

Základním předpokladem k účasti v této škole je znalost angličtiny, a to minimálně na úrovni B1 podle evropského referenčního rámce. Dalším požadavkem pro přijetí je pak zájem o obor. „Například letní program Dramaterapie je velkým lákadlem pro studenty psychologie. Umělecké kreativní terapie upřednostňují studenti pedagogiky,“ uvedl Vojtech Regec. Dodal, že i přesto, že čínští studenti mají zájem především o angličtinu, oproti loňsku se učí i více česky.  

Mezi každoročně populární oblasti školy patří i výtvarná a hudební výchova. Například letošní program s názvem Music Culture with Emphasis on Educational Aspects obsahuje devět předmětů a podle Gabriely Všetičkové z katedry hudební výchovy  je v něm obsažen i kurz Slyšet jinak, stejně tak kurz Hudební kreativity. „Letošní ročník jsme rozdělili do devíti předmětů, ve kterých se studenti potkají jak se základy harmonie a sborovým zpěvem, tak se souborovou hrou i exkurzí do české a evropské hudby,“ řekla Gabriela Všetičková. Čínští studenti se během třítýdenní školy budou věnovat i hudbě pro děti či populární a evropské hudbě a hudební etnografii.

Stejně jako loni i letos obdrží všichni absolventi Letních škol European and Culture certifikát o absolvování. Současně mohou získat za každý úspěšně absolvovaný předmět kredity. Protože velká část z nich je v Olomouci poprvé, připravila pro ně pedagogická fakulta kromě výuky a bohatého doprovodného programu i prezentaci bakalářských a magisterských programů, které je možné studovat v angličtině.