Životní jubileum doc. Daniely Walterové

Docentce Daniele Walterové k životnímu jubileu popřál přednosta Ústavu lékařské chemie a biochemie Martin Modrianský i děkan LF UP Milan Kolář.
Foto: Kateřina Čapková
Čtvrtek 16. listopad 2023, 15:45

Doc. RNDr. Daniela Walterová, CSc., se narodila v roce 1943 v Olomouci. Po ukončení studia na Střední průmyslové škole chemické v Přerově v roce 1962 nastoupila jako laborantka na Chemický ústav Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1963–1968 vystudovala při zaměstnání Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Biochemie. Po ukončení univerzitních studií byla zařazena na místo vědecké pracovnice a v roce 1972 začala kariéru vysokoškolské pedagožky v roli odborné asistentky. V roce 1973 po složení rigorózní zkoušky a obhájení rigorózní práce na katedře biochemie PřF MU získala titul doktorky přírodních věd. Vědeckou výchovu v oboru Biochemie ukončila úspěšnou obhajobou disertační práce na PřF MU v roce 1981. O pět let později byla na základě řízení, které proběhlo na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze (dnešní 3. lékařská fakulta UK), jmenována docentkou pro obor Biochemie. V letech 1997–2000 zastávala funkci proděkanky pro vědu a výzkum na Lékařské fakultě UP v Olomouci.

Svou vědeckou dráhu v oblasti chemie přírodních látek zahájila doc. Walterová jako žačka profesora Františka Šantavého. Z tohoto období jsou její práce o izolaci a strukturách řady alkaloidů rhoeadinového typu z máku vlčího (Papaver rhoeas). Studium biotransformací isochinolinových alkaloidů, jejich interakcí s biopolymery, zejména pak DNA a diagnosticky významnými enzymy, později studie o jejich vlivu na jaterní a kožní buňky ji zařadily mezi uznávané odborníky v oboru experimentální toxikologie. Doc. Walterová je autorkou nebo spoluautorkou 71 původních či přehledných prací, které získaly 3350 citací. Výsledky své práce prezentovala na řadě domácích a zahraničních konferencí. Řadu let působila v České společnosti chemické a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, v obou společnostech se podílela na organizaci řady odborných konferencí a sjezdů, kdy působila jako výkonná redaktorka sjezdových čísel časopisu Chemické listy v letech 1993, 1996, a 1997. V roce 1998 obdržela za svou práci Hanušovu medaili, nejvyšší ocenění České společnosti chemické.

Studenti a spolupracovníci ji znají jako skromného člověka, který je vždy ochoten poradit a vyjít vstříc při řešení pracovních i osobních problémů. Její přátelé si jí váží pro její kultivované vystupování, široký kulturní rozhled, ale i jako vynikající společnici ve vzácných chvílích volna.

Paní docentko, děkujeme za Vaši 61letou práci pro náš ústav, kde nám dosud pomáháte, a k Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví a hodně štěstí a elánu do dalších let. 

 

prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., přednosta Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)