Zkušenosti z evropské periferie: Vědci v nové knize upozorňují na příležitosti a rizika jednotného digitálního trhu pro malé země

Pondělí 15. červen 2020, 8:44 – Text: OK

Olomouc (15. června 2020) Prestižní mezinárodní vydavatelství Springer vydalo knihu, kterou připravil Pavel Zahrádka z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) ve spolupráci s Petrem Szczepanikem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Jakubem Mackem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Na vzniku publikace se autorsky podílel i Petr Bilík z katedry divadelních a filmových studií FF UP. Publikace Digital Peripheries vyšla v nové edici Media Industries a obsahuje studie, které se věnují problému dostupnosti filmů a televizních seriálů v rámci nabídky streamovacích služeb, a to z hlediska malých či periferních trhů, jakým je například Česká republika.

Kniha vyšla jako tzv. open access, a je tedy volně dostupná na webových stránkách nakladatelství. Jejím hlavním tématem jsou možnosti a hrozby, které by pro audiovizuální průmysl na malém trhu přineslo vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě, jenž doposud z hlediska přeshraniční dostupnosti děl chráněných autorskými právy neexistuje.

„Například spotřebitelé žijící v Česku si nemohou předplatit streamovací služby, které jsou nabízeny spotřebitelům v jiných členských státech EU. Od vlastní kultury tak zůstávají odříznuti migranti, kulturní a jazykové minority, studenti na zahraničních pobytech či zájemci o cizí jazyk a kulturu,“ vysvětluje Pavel Zahrádka z katedry divadelních a filmových studií FF UP.

V knize pak na příkladech ukazuje, že ačkoliv jednotný digitální trh nebyl Evropskou komisí vytvořen a Evropa má 27 národních digitálních trhů s audiovizuálními díly, do určité míry tento sjednocený trh již existuje, a to v rámci českého a slovenského filmového průmyslu. „Na příkladu česko-slovenského trhu lze proto experimentálně studovat příležitosti a hrozby jednotného trhu pro celý evropský kulturní a politický prostor,“ soudí vědec. Konkrétní zkušenosti z praxe najde čtenář i ve studii dalšího olomouckého spoluautora z FF UP Petra Bilíka. Ten hodnotí svou zkušenost z působení v Radě Státního fondu kinematografie a věnuje se výzvám, před nimiž v současnosti fond na podporu české kinematografie stojí.

Kniha zahrnuje texty jak českých, tak i zahraničních autorů. Dopadů jednotného digitálního trhu například na jazykové menšiny si všímá bývalá poslankyně Evropského parlamentu za Pirátskou stranu Německa a přední kritička reformy autorského práva pro jednotný digitální trh Julia Reda.

„Další autoři jako Radim Polčák, Rudolf Leška, Ramon Lobato nebo Aram Sinnrech se věnují chování mediálních publik na malém trhu s omezenou nabídkou a dostupností streamovacích služeb a právním a obchodním překážkám, které brání lepší přeshraniční dostupnosti filmů z malých trhů. Není žádným tajemstvím, že evropské filmy se na zahraniční trhy dostávají mnohem obtížněji nežli ty americké, a to navzdory možnostem, které přináší digitální trh a nadnárodní streamovací služby typu Netflix,“ doplňuje Pavel Zahrádka.

Podle autorů nově vydané publikace má problematika jednotného evropského digitálního trhu i politický rozměr. „Proto je důležitým tématem knihy rovněž otázka vybalancování ochrany a otevřenosti malého a snadno zranitelného trhu z kulturně-politického hlediska vůči zahraniční (hollywoodské) filmové produkci a nadnárodním distribučním společnostem, jako jsou Netflix, Amazon či Google,“ připomínají.

Kniha Digital Peripheries vznikla v rámci projektu OP VVV „Výzkum umění a kulturních průmyslů“, který koordinuje Jakub Korda z katedry filmových a divadelních studií FF UP. Hlavním cílem vydání bylo vytyčit hlavní výzkumné linie, kterým se budou věnovat disertační projekty v rámci nového doktorského studijního programu Studia kulturních průmyslů.

Kniha je volně dostupná ke stažení zde: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-44850-9.

 

Kontaktní osoba:
doc. Mgr. Pavel Zahrádka Ph.D. | katedra divadelních a filmových studií
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: pavel.zahradka@upol.cz | M: 608 250 728

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)