Zkušenosti z pandemie: Země se může na svá akademická pracoviště spolehnout

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Pondělí 15. červen 2020, 13:30

„Univerzity i Akademie věd ČR v době pandemie jednoznačně obstály a jasně ukázaly, jak velký lidský a technologický kapitál v nich naše země má. Tato země se může na svá akademická pracoviště spolehnout,“ stojí mj. v prohlášení Iniciativy akademických pracovišť, neformální skupiny laboratoří a ústavů vysokých škol a Akademie věd ČR, která vznikla na jaře a pomáhala při testování na přítomnost koronavirové infekce. Aktivně v ní působila i Univerzita Palackého.

Vzhledem k výraznému zlepšení epidemiologické situace mimořádné testování 15. června končí a většina laboratoří se vrací ke své původní práci.

Celé znění prohlášení:

V březnu tohoto roku se v reakci na koronavirovou krizi a kritický nedostatek přístrojových a lidských kapacit na testování nového koronaviru ustanovila Iniciativa akademických pracovišť, neformální skupina laboratoří a ústavů vysokých škol a Akademie věd ČR, která nabídla své odborné a přístrojové kapacity Vládě ČR a krizovému štábu k testování na přítomnost koronavirové infekce v naší zemi.

K této iniciativě se připojily laboratoře řady pracovišť vysokých škol a Akademie věd ČR: na Masarykově univerzitě – CEITECu v Brně, na Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc (ÚMTM), v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na Parazitologickém ústavu AV ČR a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Třeboni, na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve společném ústavu AV ČR a UK BIOCEV, v areálu ústavů Akademie věd v Krči (ÚMG a MBÚ), na Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR a na dalších místech.

Během uplynulých tří měsíců se díky nadšenému úsilí více než 250 dobrovolníků a velké podpoře jak vedení jednotlivých institucí, tak i soukromých nadací a sponzorů a ve spolupráci s řadou fakultních i oblastních nemocnic podařilo v rekordně krátkém čase zavést diagnostickou metodu testování infektivity vzorků, validovat ji a získat pro její provozování schválení Státního zdravotního ústavu. Laboratoře pracovaly v situaci takřka naprostého nedostatku ochranných pomůcek, příslušných přístrojů a hlavně reagencií pro testování, které jsou jinak běžně dováženy ze zahraničí. Díky mimořádnému úsilí kolegů z ÚOCHB AV ČR, RCPTM v Olomouci, CEITECu v Brně, ÚMTM v Olomouci a řady klinických pracovišť byl během několika týdnů vyvinut originální postup izolace virové RNA a zajištěna výroba a distribuce potřebných reagencií. V nejkritičtějším období této velké epidemické krize se podařilo otestovat desetitisíce vzorků od občanů, klientů domů pro seniory, pacientů v nemocnicích a dalších ohrožených skupin. Naše laboratoře byly připraveny dělat ještě mnohem víc, ale vinou neujasněné národní koncepce a koordinace testování nebyly jejich velké kapacity plně využity.

Vzhledem k nynějšímu výraznému zlepšení epidemické situace většina našich laboratoří ukončuje v pondělí 15. 6. tuto mimořádnou akci a vrací se k běžnému provozu, s výjimkou několika pracovišť přímo spojených s klinikami, která budou i nadále testovat podle potřeby. Nicméně naše iniciativa nekončí, zůstáváme v záloze, a pokud bude potřeba a kritická situace se vrátí, jsme opět připraveni k nasazení.

Rádi bychom nyní poděkovali stovkám našich vědců, učitelů a studentů za zcela mimořádné nasazení ve velmi obtížných podmínkách nouzového stavu, za jejich nadšení, vynalézavost a houževnatost. Velké díky patří také velkorysým sponzorům jako IOCB Tech, Nadace Experientia manželů Dvořákových, firmě Volvo Car ČR a dalším, kteří velkorysými dary v kritickém období pomohli tuto akci nastartovat. Významně pomohlo i nové grantové schéma Technologické agentury ČR.

Jsme přesvědčeni, že naše univerzity i Akademie věd ČR v této krizi jednoznačně obstály a jasně ukázaly, jak velký lidský a technologický kapitál v nich naše země má. Budování výzkumné infrastruktury a podpora vědeckého výzkumu se jednoznačně vyplácí a je i nejlepší investicí do naší budoucnosti. Tato země se může na svá akademická pracoviště spolehnout.

Za Iniciativu akademických pracovišť

doc. Jan Konvalinka (koordinátor)

prof. RNDr.  Eva Zažímalová, CSc. – předsedkyně AV ČR
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy
prof. MUDr.  Martin Bareš, Ph.D. – rektor Masarykovy univerzity
prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D. – rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Zpět