Zlatou medaili UP obdržel profesor Lo z Hongkongu

Foto: Martin Višňa
Čtvrtek 14. březen 2024, 8:00 – Text: Martin Višňa

Profesor Yuk-Ming Dennis Lo z Chinese University of Hong Kong, který je označován za vážného kandidáta na udělení Nobelovy ceny, obdržel za dlouhodobou spolupráci s olomouckými lékaři a vědci zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého. Z rukou rektora Martina Procházky ji převzal na kongresu věnovaném tématu volně cirkulující DNA (cfDNA) a lékařské praxi, který se konal v Olomouci.

Uznávaný vědec z Hongkongu před časem dokázal, že v krvi těhotné ženy lze rozpoznat a laboratorně oddělit DNA nenarozeného dítěte. Neinvazivním způsobem je tak možné určit, zda je dítě ohroženo vrozenými vývojovými vadami, či nikoliv.

„Profesor Lo je jedna z nejvýraznějších osobností v oblasti lékařské genetiky a fetální medicíny, jeho objev naprosto změnil prenatální diagnostiku. Když to řeknu laicky, těhotné ženy již nemusí chodit na odběr plodové vody, některé genetické vady jsme totiž schopni diagnostikovat z odebrané krve. Výrazně se tak snížilo riziko potratů a komplikací spojených s invazivní prenatální diagnostikou,“ přiblížil rektor Martin Procházka, který se své odborné práci zaměřuje mimo jiné na prenatální péči a riziková těhotenství a před zvolením rektorem vedl Ústav lékařské genetiky Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

„Spolupráce profesora Lo s Univerzitou Palackého, respektive Ústavem lékařské genetiky začala zhruba před dvanácti lety. Osobně na ústavu přednášel, seznámil nás s novými metodami. Od té doby spolupracuje s lékaři a vědci nejen v Olomouci, ale v celé ČR pravidelně, přednáší, účastní se několika projektů. Je to špičkový vědec,“ doplnil k laureátovi zlaté univerzitní medaile rektor.

Kromě Univerzity Palackého ocenila profesora Dennise Lo za jeho přínos také Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, a sice Mendelovou medailí a čestným členstvím, a Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. „Velmi za tato ocenění děkuji a těším se na další spolupráci,“ reagoval na pocty profesor Lo, který však skromně dodal, že za onou proměnou prenatální diagnostiky je práce mnoha vědců po celém světě.

Ocenění odborných společností na kongresu o cfDNA převzali také Howard S. Cuckle, emeritní profesor University of Leeds, Peter Benn, emeritní profesor University of Connecticut, a Jiří Šantavý, který stál u zrodu olomouckého Ústavu lékařské genetiky a také u počátků jeho spolupráce s profesorem Lo.

„Pro náš obor, tehdy vlastně úplně nový, byla mezinárodní spolupráce velice důležitá. Podařilo se nám navázat cenné kontakty se třemi takovými koryfeji, předními osobnostmi ve světovém měřítku, byli to jednak Hans Galjaard z Rotterdamu a Kypros Herodotou Nicolaides z Velké Británie, kteří později obdrželi i čestný doktorát UP, a jednak právě Dennis Lo, který je doslova otcem neinvazivních metod v prenatální diagnostice,“ připomněl dřívější dlouholetý přednosta Ústavu lékařské genetiky.

Nejen na rozvoji důležitých mezinárodních spoluprací ústavu se podílela i Ishraq Dhaifalah, jejíž tým šestý ročník středo- a východoevropského kongresu o cfDNA a lékařské praxi v Olomouci uspořádal, a sice pod záštitou rektora UP Martina Procházky, zvoleného prezidenta Evropské federace klinické chemie Tomáš Zimy a předsedy Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP Milana Macka. Během dvoudenního odborného setkání vystoupili se svými příspěvky odborníci nejen z Česka, Slovenska, Maďarska či Chorvatska, ale také například z Dánska, Finska, USA nebo Velké Británie. Přednášky byly zaměřené na cfDNA v oblasti prenatální péče, diagnostiky autoimunitních onemocnění nebo rakoviny.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)