„Znalosti z LL.M. studia bohatě využiji ve své profesi,“ říká první absolventka

Adéla Měkotová si vybrala si specializaci vyučovanou v angličtině International and European Law. Foto: Eva Hrudníková
úterý 14. květen 2019, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Přesto, že nemá právnické vzdělání, rozhodla se získat mezinárodně uznávaný titul LL.M. (Master of Laws). Vybrala si specializaci vyučovanou v angličtině International and European Law, která ji enormně zajímá a kterou využije při své profesi. Překladatelka Adéla Měkotová tuto výzvu zvládla a stala se první absolventkou LL.M. kurzu na olomoucké právnické fakultě.

„Specializační kurz mě mile překvapil tím, že studium probíhalo v malých skupinkách. Měla jsem příjemný pocit, že se mi učitelé opravdu věnují. Hodiny byly velmi interaktivní,“ nešetří chválou osmadvacetiletá Adéla Měkotová. Zájemci o LL.M. kurzy na PF UP mohou vybírat ze čtyř zaměření. Nabídku včetně podrobných informací najdou na speciálním webu.

Jednou z podmínek pro přijetí do kurzu je vysokoškolské vzdělání, minimálně titul bakalář. Kde a v jakém oboru jste jej získala?

Vystudovala jsem dokonce dva bakalářské obory. A to dvouoborové studium mezinárodní vztahy, anglický jazyk a literatura na Masarykově univerzitě, a poté angličtinu pro tlumočení a překlad na Univerzitě Palackého. Obojí mi při studiu LL.M. velmi pomohlo.

Proč jste si pro LL.M. studium vybrala právě olomouckou právnickou fakultu a specializaci International and European Law?

Právnická fakulta v Olomouci má výborné výsledky i pověst. Když jsem se dozvěděla o novém programu, neváhala jsem. Specializaci mezinárodní a evropské právo jsem si vybrala, protože jsem profesí překladatelka angličtiny a zaměřuji se na oblasti mezinárodní vztahy, Evropská unie a právo. LL.M. kurz tedy vhodně doplňuje moji překladatelskou specializaci.

Jste příkladem, že mezinárodně uznávaný specializační kurz na právnické fakultě lze vystudovat bez právnického vzdělání. Jak těžké bylo studium s tímto „handicapem“?

Na začátku jsem skutečně byla v jisté malé nevýhodě. Tu jsem ale usilovným studiem a pilnou přípravou na hodiny dohnala. Před LL.M. kurzem jsem také absolvovala zmiňované mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě, což mi velmi pomohlo. Během studia LL.M. specializace mezinárodní a evropské právo jsme se zabývali tématy, která jsem znala z Brna, kde jsme je rozebírali z politologického hlediska. Teď jsme je probírali z pohledu právního. Myslím si tedy, že LL.M. kurz mají šanci vystudovat i absolventi příbuzných oborů (hlavně mezinárodní vztahy, politologie, evropská studia), tedy nejen absolventi práv. A tak je kurz i nastaven a zamýšlen.

Čím vás studium překvapilo?

Kurz mě příjemně překvapil tím, že studium probíhalo v malých skupinkách. Byla to velká změna oproti mému dřívějšímu studiu na Masarykově univerzitě. Díky této formě studia jsem si určitě odnesla mnohem více poznatků. Měla jsem příjemný pocit, že se mi učitelé opravdu věnují. Hodiny také byly velmi interaktivní a byla jsem to často já, kdo na nich mluvil. Pokud jde o nepříjemná překvapení, upřímně řečeno, žádné se nekonalo.

Naplnilo kurz vaše očekávání?

Šla jsem do toho s tím, že získám právnické znalosti a anglickou terminologii z oblasti mezinárodního práva, což mi pomůže v mojí překladatelské praxi. Moje očekávání se bohatě naplnila.

Jak dlouho jste studovala? A studovala jste při práci?

Specializace mezinárodní a evropské právo trvá tři semestry a já jsem se tohoto plánu držela. Tři semestry se mi povedlo dodržet, i když jsem během studia ještě na poloviční úvazek pracovala jako překladatelka angličtiny. Myslím si, že tento program se dá skloubit s částečným pracovním úvazkem. Zájemci mají na výběr z poměrně bohaté nabídky předmětů, takže si mohou poskládat rozvrh vyhovující jejich individuálním požadavkům.

Jak hodláte nový titul zužitkovat?

Znalosti bohatě využiji ve své profesi. Jsem překladatelka angličtiny na volné noze. Specializuji se na překlad v oblasti mezinárodních vztahů, EU, obchodu a smluv. Nabyté právnické znalosti mi umožňují vypracovávat terminologicky správné překlady v těchto oblastech.

Zpět