Legislativní komise senátu pedagogické fakulty shromažďuje podněty k novelizaci fakultních dokumentů

Až do 15. září mohou akademici pedagogické fakulty posílat Legislativní komisi Akademického senátu PdF UP podněty ke změnám fakultního volebního a jednacího řádu senátu. Komise vznikla v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách a potřebou aktualizace řady fakultních norem a předpisů.

Unikátní technologie z RCPTM odhalí padělané potraviny či kosmetiku

Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého mají v rukou účinný nástroj pro...

Právnická fakulta novelizuje studijní směrnici

Novelizace směrnice děkanky k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci. To je výsledek...

Fakulty žijí promocemi

Černé taláry, slavnostní fanfáry a květiny. Poslední červnový týden již tradičně patří na univerzitě promocím. Diplomy si v...

Přechodná pěstounská péče jde v mnohém proti potřebám dětí

Na rizika pěstounské péče na přechodnou dobu upozornil výzkum psychologů Univerzity Palackého. Na rozdíl od dlouhodobé...

Olomoucké barokní slavnosti nabídnou pestrý program i řadu novinek

Gratulační opera Ghirlanda di fiory Antonia Caldary zahájí dnes večer Olomoucké barokní slavnosti. Jejich čtvrtý ročník...

Víte, že...

… o studiu na lékařské fakultě se můžete dočíst také v zahraničních médiích?

Informace o zkušenostech malajských studentů přinesl New Straits Times Online. Více …

… členkou Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu je i bývalá děkanka právnické fakulty Milana Hrušáková?

Složení komise stejně jako návrh na jmenování členů Rady NKÚ schválila vláda 27. června. Více …

… profesor Rostislav Koďousek, bývalý přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie, se dožívá významného životního jubilea?

Přečtěte si jeho portrét, který pro Žurnál UP připravila ředitelka Archivu UP Renáta Klvačová. Více …

... se stále můžete hlásit na doktorské studium na FTK?

Fakulta tělesné kultury vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium v doktorském studijním programu Kinantropologie. Mezní termín pro podání přihlášky je 31. srpna 2016. Více... 

 
Pavel Štěpánek: Vpád islámu na Iberský poloostrov

Pavel Štěpánek: Vpád islámu na Iberský poloostrov

Přednáška z cyklu Migrace organizovaná Sdružením profesorů FF UP. Profesor Štěpánek hovořil o osudech mozarabů, jejich... .
Ladislav Daniel: Afro-euro-asijské kořeny civilizace ve Šternberském paláci

Ladislav Daniel: Afro-euro-asijské kořeny civilizace ve Šternberském paláci

Přednáška z cyklu Migrace organizovaná Sdružením profesorů FF UP. Přednáška profesora Daniela se uskutečnila 4. května... .
Lubomír Machala: Podoby českého a slovenského literárního exilu po druhé světové válce

Lubomír Machala: Podoby českého a slovenského literárního exilu po druhé světové válce

Přednáška z cyklu Migrace organizovaná Sdružením profesorů FF UP. Přednáška profesora Machaly se uskutečnila 20. dubna... .
Oldřich Uličný: Kontakty i konflikty jazyků ve světě, v Evropě i doma

Oldřich Uličný: Kontakty i konflikty jazyků ve světě, v Evropě i doma

Přednáška z cyklu Migrace organizovaná Sdružením profesorů FF UP. Profesor Uličný hovořil o míšení a mizení jazyků.... .
Miloš Trapl: Československý exil ve 20. století

Miloš Trapl: Československý exil ve 20. století

Přednáška z cyklu Migrace organizovaná Sdružením profesorů FF UP. Přednáška profesora Trapla se uskutečnila 30. března... .
Previous
Next
FacebookYouTubeTwitterLinkedInissuu