AS FF jednal o vnitřním mzdovém předpisu i o strategii v rekonstrukci budov univerzity

Foto: Vojtěch Duda
Úterý 6. listopad 2018, 11:07 – Text: Milada Hronová

Akademický senát filozofické fakulty věnoval na říjnovém zasedání svou pozornost novému vnitřnímu mzdovému předpisu, a to v souvislosti s ekonomickým dopadem na hospodaření jednotlivých kateder. Zabýval se i akreditačním procesem a jeho vývojem po získání institucionální akreditace či strategickým plánem rekonstrukcí budov UP.

Návrh nového vnitřního mzdového předpisu akademických pracovníků vychází z celouniverzitního záměru. Ekonomické komisi senátu fakulty ho předložil děkan Zdeněk Pechal s dovětkem, že v hospodaření některých kateder způsobí přechodné finanční problémy.

„O co se zvyšují tarify, o to fakulta nedostává víc v rozpočtových prostředcích. I to je důvod jednotlivých nesrovnalostí, které nový mzdový předpis přinese. Řeším je postupně s  příslušnými katedrami a ve většině případů oboustranné řešení nacházíme. I když se může stát, že na nějakou přechodnou dobu nebudou mít některé katedry dostatečné zdroje na osobní ohodnocení a odměny, přesto jsem přesvědčen, že předložený Návrh vnitřního mzdového předpisu je odpovědný a pro filozofickou fakultu udržitelný,“ řekl děkan.

Připomněl přitom, že současně rozvržené mzdové tarify akademických pracovníků nemají v sobě téměř žádný motivační prvek, nemotivují k dalšímu akademickému postupu a už řadu let jsou podfinancovány. „Návrh, který jsem předložil je srovnatelný s návrhem filozofické fakulty na Masarykově univerzitě. Také věřím, že i v nadcházejícím roce vysoké školy obdrží od státu opět víc financí a že rozpočty škol budou více stabilní,“ dodal Zdeněk Pechal.

Ekonomická komise senátu vyjádřila s předloženým návrhem souhlas a AS FF UP jej vzal na vědomí. Po krátké diskuzi zároveň však přijal usnesení, v němž děkana žádá, aby situaci katedry, která se dostane do rozpočtových problémů, řešil v rámci stávajících pravidel schválených AS FF UP.

Během dvouhodinového jednání senátoři přijali Záměr doktorského studijního programu – Asijská studia. Poté se věnovali akreditačnímu procesu a jeho vývoji po získání institucionální akreditace na Univerzitě Palackého. Svým usnesením pak prostřednictvím rektora UP vyzvali Radu pro vnitřní hodnocení, aby přehodnotila svůj záměr schvalovat studijní programy na dobu kratší než doporučenou hodnotiteli Národního akreditačního úřadu, tedy deset let. 

Na program říjnového jednání senátu se dostaly i rekonstrukční aktivity filozofické fakulty. Diskutovalo se na téma Strategie rekonstrukcí budov na Univerzitě Palackého a místo filozofické fakulty v ní.  Aktuální situaci shrnul před senátory proděkan fakulty Vladimír Polách.

„Za posledních šest let se na FF opraví pět budov. Faktem je, že určitou podporu centrálních jednotek máme, nicméně tato podpora není tak vysoká, jak se o ní často mluví. Na nynější rekonstrukci, infrastrukturu objektu na tř. Svobody 26 máme grantové prostředky zhruba ve výši 70 milionů korun. A přestože jsme měli plánovat rekonstrukci této budovy jako celek, jsme v situaci, že ji budeme opravovat na dvě etapy, přičemž na druhou etapu nám finance chybí,“ uvedl. 

Po krátké diskuzi pak senát pověřil předsedu AS FF UP, aby sestavil delegaci senátorů, která má priority investiční výstavby na UP s přihlédnutím k filozofické fakultě projednat s vedením UP. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)