Dobrovolnické centrum UP obdrželo Cenu za počin roku 2022

Fotogalerie: Vojtěch Duda
Pátek 2. červen 2023, 14:00 – Text: Martin Višňa

Pomoc dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého lidem, kteří uprchli před ruskou agresí na Ukrajině, ocenilo město Olomouc jako nejvýznamnější počin roku 2022. Cenu města obdržely také osobnosti, které na univerzitě působily – biofyzik Josef Pešák, lékař Libor Kvapil nebo výtvarnice Jana Krejčová. 

Dobrovolnické centrum UP v únoru loňského roku bezprostředně zareagovalo na ruskou invazi a začalo koordinovat zapojení univerzitních dobrovolníků do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Jen do činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) se zapojilo na čtyři stovky univerzitních studentů a zaměstnanců, kteří odpracovali desetitisíce hodin: pomáhali s provozem, tlumočením nebo hlídáním dětí. Dobrovolnické centrum UP zprostředkovávalo pomoc také přímo na univerzitě, například při hledání ubytování či právní a psychologické podpory.

„Byl jsem v přímém dění a vím, že bez dobrovolníků všech typů a organizací bychom tu krizi nezvládli. Dokázali jsme pomoci utečencům tak, že jsme zachovali jejich důstojnost a zajistili jejich budoucnost,“ poznamenal při slavnostním večeru v olomouckém Arcibiskupském paláci primátor Miroslav Žbánek.

Cenu za počin roku převzala za Dobrovolnické centrum UP jeho manažerka Vladimíra Sedláčková společně s dobrovolnicemi Kateřinou Kaprálovou a Roksolanou Ilnyckou. „Ocenění si vážíme nejen proto, že je cennou zpětnou vazbou pro stovky nadšených dobrovolníků, kteří se rozhodli pomoci, ale i proto, že vysílá jasný signál, že dobrovolnictví je nesmírně důležité téma pro univerzitu i město. Je za námi velké množství práce, současně si ale uvědomujeme svůj závazek pokračovat v naší činnosti. Válka na Ukrajině totiž stále pokračuje a kolem nás je i spousta dalších společenských problémů a situací, kde mohou dobrovolníci pomoci,“ řekla manažerka centra.

„Vidět naše studentky a studenty, jak jdou bez váhání na pomoc druhým, jak nelitují svého času a okamžitě se stávají plnohodnotnými členy týmu vedle profesionálů, to je opravdu čistá radost. Jsem na ně hrdý a jsem moc rád, že se naše dobrovolnické centrum zapojilo do pomoci Ukrajině v takové míře. Jestli učíme nejen odborné znalosti, ale i solidaritě s těmi, kteří neměli takové štěstí, aby mohli žít v míru, je to dobrá zpráva i pro naši univerzitu,“ uvedl rektor UP Martin Procházka k ocenění pro centrum, které vzniklo v roce 2016 jako vůbec první dobrovolnické centrum zřizované vysokou školou v České republice a které i výrazně přispělo ke zvládání epidemie covidu-19 nejen v Olomouci.

Město Olomouc ocenilo vedle počinu roku také pět významných osobností spjatých s vědou či kulturním a společenským životem – a v případě některých laureátů i s Univerzitou Palackého. Podle rektora je to pro univerzitu čest a jasný doklad toho, že je Olomouc skutečným univerzitním městem.  

Cenu města v oblasti věda a výzkum obdržel biofyzik Josef Pešák, přední odborník na koktavost a řečové vady, který při vyšetřování a testování malých pacientů přišel na to, že koktavé děti mají sníženou specifickou vodivost v plicích. Josef Pešák dlouhodobě působil na Ústavu lékařské biofyziky Lékařské fakulty UP i dalších univerzitních pracovištích. Při předávání cen připomněl, že jeho velkou vášní je folklor, když přítomným zazpíval.

Na Lékařské fakultě UP přednášel a předtím také studoval Libor Kvapil, který byl oceněn za společenský přínos městu. Ve spolupráci s Charitou Olomouc totiž otevřel ordinaci praktického lékaře pro lidi bez domova, první v České republice. Je členem Etické komise LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc. „Dělal jsem, co mě bavilo a co jsem dělal rád. Dostat za to ocenění, to není štěstí, to je klika,“ řekl při přebírání ceny Libor Kvapil, který do Arcibiskupského paláce přišel s ježkem v kleci v kapse – jako před lety u maturity.

V oblasti kultura byla Cena města Olomouce udělena výtvarnici Janě Krejčové, autorce a spoluautorce řady úspěšných expozic a někdejší předsedkyni olomouckého Klubu přátel výtvarného umění, která mimo jiné stála i u obnovy zájmu o svatou Pavlínu, ochránkyni města Olomouce – 400 let patronátu světice si město letos vedle 450. výročí vzniku univerzity připomíná. Jana Krejčová v minulosti také působila na Univerzitě Palackého, podílela se na vydávání sborníků a dalších publikací.

Laureátkou Ceny města v oblasti sportu se stala běžkyně Petra Kamínková a posledním oceněným je bývalý velitel a dlouholetý správce olomoucké posádky, plukovník generálního štábu ve výslužbě a válečný veterán Alois Kadlčík.

Ceny města Olomouc uděluje od roku 1998 lidem, kteří jsou s městem spjati, zasloužili se o jeho zviditelnění a svou prací přispěli ke zlepšení života Olomoučanů. Počin roku byl poprvé oceněn s letopočtem 2009. Více včetně medailonků všech oceněných najdete na cenamesta.cz.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)