Doktorand uspěl se svou vědeckou prací. Z finále přivezl druhé místo

Jaromír Zajíc uspěl se svou studií, ve které se věnoval zadržovacímu právu.
Foto: Archiv JZ
Čtvrtek 20. říjen 2016, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Druhé místo v kategorii doktorandů, si přivezla Právnická fakulta Univerzity Palackého z Prahy. Na tamní právnické fakultě se konalo letošní československé finále soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci. V sekci doktorandských prací hodnotící komisi zaujala studie Jaromíra Zajíce, ve které se věnoval zadržovacímu právu.

Do pražského finále vyslalo své studenty pět právnických fakult. Své práce před odbornou porotou obhajovalo 56 studentů bakalářského a magisterského programu a 7 studentů doktorského programu. „Naše tříčlenná studentská delegace patřila k nejmenším, o to je úspěch hodnotnější. Každý podobný úspěch našich posluchačů je pro fakultu velmi cenný. Je odrazem kvality výuky i motivací pro další posluchače. Poděkování patří všem třem našim reprezentantům,“ řekla proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení Olga Pouperová. Prestižního klání se vedle Jaromíra Zajíce účastnili Zdeněk Červínek a Tomáš Grygar, který se do soutěže zapojil se dvěma pracemi ve dvou různých oborech.

Jaromír Zajíc se ve své oceněné práci zabýval možností vzniku zadržovacího práva k zaknihovaným cenným papírům. „Nový občanský zákoník považuje za věci v právním smyslu i ty nehmotné, kam spadají právě zaknihované cenné papíry, což jsou zjednodušeně řečeno zápisy v evidenci, ze kterých plyne určité právo. Podle mého názoru i je může věřitel zadržet a také následně prodat, pokud by mu dlužník nezaplatil,“ popsal téma své studie oceněný doktorand. Vyzdvihl také spolupráci s Petrem Téglem, z katedry soukromého práva a civilního procesu, který byl konzultantem jeho práce.

Podle Jaromíra Zajíce o jeho úspěchu rozhodlo samotné vystoupení před komisí. „Ve finále už asi nemůže být pochyb o kvalitě písemného zpracování. Jsem rád, že jsem zaujal. Nejen pro právníka obecně, ale pro doktoranda je nesmírně důležité umět získat si publikum. Zejména když vyučuje semináře, kde je oproti starším zkušeným kolegům ve velké nevýhodě,“ zhodnotil doktorand. Účast v podobných soutěžích studentům doporučuje. „Úspěch sice po chvíli opadne, ale bude tvořit součást počátku budoucí kariéry. Ať už třeba tím, že studentům otevře dveře k zajímavým zaměstnavatelům,“ dodal Jaromír Zajíc.

Právnická fakulta Univerzity Palackého měla zastoupení i v hodnotících komisích. V porotách jednotlivých sekcí usedli Michal Bartoň, Václav Stehlík, Olga Pouperová a Zdeněk Kopečný.

Československému finále vždy předcházejí fakultní kola. V Olomouci se koná pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Porotci v ní letos hodnotili 14 prací odevzdaných studenty doktorského programu a 11 prací studentů magisterského programu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)