Akademický senát má nového studentského místopředsedu

Grafika: Žurnál Online
Wednesday 9 March 2022, 14:02 – Text: Milada Křížková Hronová

Michal Nguyen z Filozofické fakulty UP se stal novým místopředsedou Akademického senátu UP z řad studentů. Senátoři jej na svém jednání zvolili poté, kdy na funkci rezignoval Marek Stratilík z Právnické fakulty UP.

Marek Stratilík ve svém komentáři k rezignaci uvedl, že mu nastávající studijní povinnosti neumožňují věnovat potřebný čas přípravě jednání AS UP, proto se rozhodl své místo přenechat tomu, kdo uvedenému postu bude dávat, co si zaslouží. AS UP se pak souhlasně vyjádřil k jedinému navrženému kandidátovi a zvolil studentským místopředsedou tohoto grémia Michala Nguyena z FF UP.

„Velmi si vážím vaší důvěry. Marek Stratilík vedl studentskou kurii našeho senátu v poměrně turbulentních dobách, kdy z pandemie covidu-19, která zdaleka neskončila, přecházíme k otázkám, které se týkají válečného konfliktu. Během té doby se řešila i celá řada dalších důležitých věcí. Troufám si říci, že studentská kurie pracovala doposud velmi dobře, a snad takto budeme pracovat i v následujícím období,“ řekl Michal Nguyen, nový studentský místopředseda AS UP. Ve své řeči poděkoval svému předchůdci za odvedenou činnost. „Politiku UP sleduji poměrně dlouhou dobu a s veškerou úctou k celé řadě senátorek a senátorů vnímám, že Markovy výkony a celá jeho práce představují velmi vysoce postavenou laťku pro všechny, kteří přijdou po něm,“ doplnil Michal Nguyen.

Podobně práci Marka Stratilíka vnímá i AS UP, který v této souvislosti přijal usnesení: AS UP vysoce oceňuje nasazení Marka Stratilíka, který stál v čele studentské kurie AS UP v nelehkých dobách. Přesto však pro Univerzitu Palackého i její nejen akademickou obec vykonal nespočet záslužných věcí a přičinil se o dobré jméno UP.

Během nedávného jednání AS UP schválil návrh metodiky dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP na rok 2022 ve znění pozměňovacího návrhu, byl tedy učiněn první krok k přípravě univerzitního rozpočtu na letošní rok.

S ohledem na objektivní nárůst provozních nákladů od roku 2020 a očekávaný nárůst nákladů v roce 2023 schválil i návrh úpravy výše kolejného na UP počínaje akademickým rokem 2022/2023. AS UP dále souhlasil s nově navrženými členy Vědecké rady UP – stali se jimi nový děkan PdF UP docent Vojtech Regec z Ústavu speciálněpedagogických studií a profesor Petr Jančar z katedry informatiky PřF UP. Novou externí členkou tohoto grémia se pak stala profesorka Darja Jarošová, vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU.

Nového člena má po jednání AS UP i Rada pro vnitřní hodnocení UP. Akademický senát UP schválil, aby se jejím členem stal docent Jaroslav Vala z katedry českého jazyka a literatury PdF UP. Vystřídá docentku Radku Dofkovou z katedry matematiky PdF UP, která se nově stala proděkankou této fakulty.  

Senátoři se při svém jednání vyjádřili i k aktuální situaci na Ukrajině. AS UP ocenil aktivity a kroky UP a jejích součástí na podporu studentů a akademiků zasažených válečným stavem na Ukrajině a jednomyslně odsoudil útok Ruska na Ukrajinu. Psali jsme ZDE. Více z AS UP ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)