Akademický senát vzal na vědomí záměr rektora odvolat prorektora Tomáše Opatrného

Grafika: Žurnál Online
Friday 16 December 2022, 16:45 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát Univerzity Palackého projednal na svém posledním jednání v kalendářním roce 2022 několik důležitých témat. Vzal na vědomí záměr rektora odvolat z funkce prorektora UP Tomáše Opatrného. Vyslechl si i zprávy o ukončení působení univerzity v Erbílu či ukončení stávající spolupráce s Konfuciovým institutem.

Na výjezdní zasedání AS UP předložil rektor UP Martin Procházka senátorům záměr odvolat profesora Tomáše Opatrného z funkce prorektora pro informační technologie, hodnocení vědy a udržitelnost UP. Důvodem pro odvolání je podle vyjádření rektora nefunkční pracovní atmosféra mezi ním a prorektorem Opatrným.

„Musím z uplynulého dění, které nebylo jednoduché nejen pro univerzitu, ale i pro mě osobně vyvodit důsledky. A to jak vůči sobě, tak vůči týmu, který vedu. Zdůrazňuji, že záměr, který jsem předložil, bych mohl vysvětlit doporučením personálně-procesního auditu, které zrušení pozice prorektorátu Tomáše Opatrného navrhoval už v polovině roku. Těžko bych i hledal výtky ve smyslu pracovních povinností. Důvod, který mě vede k tomuto finálnímu rozhodnutí, spočívá do určité míry v reorganizaci či zúžení týmu a také v osobním pocitu, že nefunguje potřebná chemie mezi rektorem a částí týmu prorektorů,“ uvedl rektor UP. Zdůraznil přitom, že zrušení prorektorátu pro informační technologie, hodnocení vědy a udržitelnost nebude mít vliv na důležitost role udržitelnosti na UP i ostatních oblastí, které doposud Tomáš Opatrný vedl. Rektor Akademický senát UP ubezpečil, že k žádnému útlumu uvedené agendy nedojde.

Prorektor UP Tomáš Opatrný ve své řeči poděkoval za možnost podílet se alespoň po omezenou dobu na univerzitní exekutivě. Poděkoval všem, se kterými spolupracoval a práci, kterou za víc než rok a půl odvedl, označil jako smysluplnou. „Vnímám ji jako zkušenost, která mě neuvěřitelně obohatila a jsem za ni vděčný. Mohu ji doporučit všem, kterým chod univerzity není lhostejný,“ řekl.

V následné diskuzi se k práci profesora Tomáše Opatrného děkovně vyjádřila řada senátorů, úctu k jeho systematické, pečlivé a neutuchající činnosti vyslovila i prorektorka pro vědu a výzkum Lucie Plíhalová.

Akademický senát UP vzal poté na vědomí záměr rektora UP odvolat prorektora Tomáše Opatrného z pozice prorektora UP.

Během prosincového jednání se AS UP seznámil i s tím, jak se bude vyvíjet spolupráce s Konfuciovým institutem. Rektor UP informoval senátory o tom, že brzy vyprší termín platnosti smlouvy, od níž se odvíjí spolupráce mezi Univerzitou Palackého a Konfuciovým institutem. „Podle stanoveného harmonogramu začínáme nyní komunikovat s čínskou stranou, respektive s ředitelem Konfuciova institutu, o tom, zda bude možná jiná varianta spolupráce nebo spolupráci ukončíme,“ sdělil rektor UP Martin Procházka.

Ke svému konci se blíží i působení Univerzity Palackého v kampusu Erbíl. Tato spolupráce skončí i vzhledem k složité situaci v Kurdistánu, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak z politického hlediska.

„Při jednání s kurdskou stranou jsme se dohodli na postupu vypořádání a ukončení této spolupráce s tím, že výuka, která je na přírodovědecké fakultě řádně akreditována, bude pro stávající studenty dál probíhat a kontakt v Kurdistánu bude zachován pro klasickou státní školu. Dodržíme tedy všechny závazky vůči studentům, kteří tady nyní studují, další ročníky však v Kurdistánu otvírat nebudeme,“ vysvětlil rektor UP.

V závěrečném jednání roku 2022 si AS UP vyslechl i informaci, která se vztahuje k energiím pro rok 2023. Podle sdělení kvestorky Petry Jungové Univerzita Palackého vysoutěžila v listopadu ceny elektřiny a plynu na rok 2023. „Pro UP budou platit zastropované ceny, jejich nárůst tedy bude činit zhruba trojnásobek. Děkani a tajemníci fakult byli o situaci informováni,“ uvedla kvestorka UP s dodatkem, že pro zmírnění finanční zátěže obdrží Univerzita Palackého z MŠMT ČR účelovou dotaci.

V legislativní části jednání schválil AS UP několik důležitých vnitřních předpisů i norem, vyslechl si zprávu z Komise pro udržitelnou UP i Komise pro vypořádávání zpráv z interních auditů UP 01/2020 a 01/2021 a seznámil se s termíny zbylých jednání tohoto grémia, jehož funkční období skončí s datem 14. září 2023. V závěru zasedání předseda Akademického senátu UP Jiří Langer popřál všem přítomným poklidné Vánoce a do dalšího roku mnohem klidnější výkon mandátu senátora, než tomu bylo v právě končícím roce. Více v přijatých usnesení níže. O AS UP zde.

Usnesení AS UP ze dne 16.12. 2022

*AS UP schvaluje upravený program zasedání.

*AS UP schvaluje zápis č. 27/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaného dne 23. listopadu 2022 a upravený zápis č. 1/2022 z mimořádného zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaného dne 7. prosince 2022.

*AS UP souhlasí v souladu s čl. 6 odst. 2. písm. c) JŘ AS UP s veřejným hlasováním ve věci vyjádření AS UP k záměru rektora odvolat prorektora UP.

*AS UP projednal a bere na vědomí záměr rektora UP odvolat prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Dr., z pozice prorektora UP.

*AS UP děkuje prof. RNDr. Tomáši Opatrnému, Dr., za práci odvedenou ve funkci prorektora UP.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 10 Statutu UP v předloženém znění.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 4 Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 3 Volebního řádu Akademického senátu Fakulty tělesné kultury UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)