Akademický senát vzal na vědomí záměr rektora odvolat prorektora Tomáše Opatrného

Grafika: Žurnál Online
Pátek 16. prosinec 2022, 16:45 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát Univerzity Palackého projednal na svém posledním jednání v kalendářním roce 2022 několik důležitých témat. Vzal na vědomí záměr rektora odvolat z funkce prorektora UP Tomáše Opatrného. Vyslechl si i zprávy o ukončení působení univerzity v Erbílu či ukončení stávající spolupráce s Konfuciovým institutem.

Na výjezdní zasedání AS UP předložil rektor UP Martin Procházka senátorům záměr odvolat profesora Tomáše Opatrného z funkce prorektora pro informační technologie, hodnocení vědy a udržitelnost UP. Důvodem pro odvolání je podle vyjádření rektora nefunkční pracovní atmosféra mezi ním a prorektorem Opatrným.

„Musím z uplynulého dění, které nebylo jednoduché nejen pro univerzitu, ale i pro mě osobně vyvodit důsledky. A to jak vůči sobě, tak vůči týmu, který vedu. Zdůrazňuji, že záměr, který jsem předložil, bych mohl vysvětlit doporučením personálně-procesního auditu, které zrušení pozice prorektorátu Tomáše Opatrného navrhoval už v polovině roku. Těžko bych i hledal výtky ve smyslu pracovních povinností. Důvod, který mě vede k tomuto finálnímu rozhodnutí, spočívá do určité míry v reorganizaci či zúžení týmu a také v osobním pocitu, že nefunguje potřebná chemie mezi rektorem a částí týmu prorektorů,“ uvedl rektor UP. Zdůraznil přitom, že zrušení prorektorátu pro informační technologie, hodnocení vědy a udržitelnost nebude mít vliv na důležitost role udržitelnosti na UP i ostatních oblastí, které doposud Tomáš Opatrný vedl. Rektor Akademický senát UP ubezpečil, že k žádnému útlumu uvedené agendy nedojde.

Prorektor UP Tomáš Opatrný ve své řeči poděkoval za možnost podílet se alespoň po omezenou dobu na univerzitní exekutivě. Poděkoval všem, se kterými spolupracoval a práci, kterou za víc než rok a půl odvedl, označil jako smysluplnou. „Vnímám ji jako zkušenost, která mě neuvěřitelně obohatila a jsem za ni vděčný. Mohu ji doporučit všem, kterým chod univerzity není lhostejný,“ řekl.

V následné diskuzi se k práci profesora Tomáše Opatrného děkovně vyjádřila řada senátorů, úctu k jeho systematické, pečlivé a neutuchající činnosti vyslovila i prorektorka pro vědu a výzkum Lucie Plíhalová.

Akademický senát UP vzal poté na vědomí záměr rektora UP odvolat prorektora Tomáše Opatrného z pozice prorektora UP.

Během prosincového jednání se AS UP seznámil i s tím, jak se bude vyvíjet spolupráce s Konfuciovým institutem. Rektor UP informoval senátory o tom, že brzy vyprší termín platnosti smlouvy, od níž se odvíjí spolupráce mezi Univerzitou Palackého a Konfuciovým institutem. „Podle stanoveného harmonogramu začínáme nyní komunikovat s čínskou stranou, respektive s ředitelem Konfuciova institutu, o tom, zda bude možná jiná varianta spolupráce nebo spolupráci ukončíme,“ sdělil rektor UP Martin Procházka.

Ke svému konci se blíží i působení Univerzity Palackého v kampusu Erbíl. Tato spolupráce skončí i vzhledem k složité situaci v Kurdistánu, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak z politického hlediska.

„Při jednání s kurdskou stranou jsme se dohodli na postupu vypořádání a ukončení této spolupráce s tím, že výuka, která je na přírodovědecké fakultě řádně akreditována, bude pro stávající studenty dál probíhat a kontakt v Kurdistánu bude zachován pro klasickou státní školu. Dodržíme tedy všechny závazky vůči studentům, kteří tady nyní studují, další ročníky však v Kurdistánu otvírat nebudeme,“ vysvětlil rektor UP.

V závěrečném jednání roku 2022 si AS UP vyslechl i informaci, která se vztahuje k energiím pro rok 2023. Podle sdělení kvestorky Petry Jungové Univerzita Palackého vysoutěžila v listopadu ceny elektřiny a plynu na rok 2023. „Pro UP budou platit zastropované ceny, jejich nárůst tedy bude činit zhruba trojnásobek. Děkani a tajemníci fakult byli o situaci informováni,“ uvedla kvestorka UP s dodatkem, že pro zmírnění finanční zátěže obdrží Univerzita Palackého z MŠMT ČR účelovou dotaci.

V legislativní části jednání schválil AS UP několik důležitých vnitřních předpisů i norem, vyslechl si zprávu z Komise pro udržitelnou UP i Komise pro vypořádávání zpráv z interních auditů UP 01/2020 a 01/2021 a seznámil se s termíny zbylých jednání tohoto grémia, jehož funkční období skončí s datem 14. září 2023. V závěru zasedání předseda Akademického senátu UP Jiří Langer popřál všem přítomným poklidné Vánoce a do dalšího roku mnohem klidnější výkon mandátu senátora, než tomu bylo v právě končícím roce. Více v přijatých usnesení níže. O AS UP zde.

Usnesení AS UP ze dne 16.12. 2022

*AS UP schvaluje upravený program zasedání.

*AS UP schvaluje zápis č. 27/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaného dne 23. listopadu 2022 a upravený zápis č. 1/2022 z mimořádného zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaného dne 7. prosince 2022.

*AS UP souhlasí v souladu s čl. 6 odst. 2. písm. c) JŘ AS UP s veřejným hlasováním ve věci vyjádření AS UP k záměru rektora odvolat prorektora UP.

*AS UP projednal a bere na vědomí záměr rektora UP odvolat prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Dr., z pozice prorektora UP.

*AS UP děkuje prof. RNDr. Tomáši Opatrnému, Dr., za práci odvedenou ve funkci prorektora UP.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 10 Statutu UP v předloženém znění.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 4 Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 3 Volebního řádu Akademického senátu Fakulty tělesné kultury UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)