Integrace bez hranic: nutnost dalších kompetencí sociálních pracovníků

Nové kompetence sociálních pracovníků zdůraznila dvoudenní konference Integrace bez hranic.
Foto: Milada Hronová
Tuesday 25 October 2016, 14:06 – Text: Milada Hronová

Mezikulturní porozumění, management odlišností, sociální podnikání nebo psaní projektů. Především o těchto nových kompetencích sociálních pracovníků se hovořilo na dvoudenní mezinárodní konferenci Integrace bez hranic.

Mezinárodní konference Integrace bez hranic, zastoupená osmi partnery ze sedmi zemí, byla jedním z výsledků stejnojmenného projektu Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Pozvání k účasti přijali psycholožka Dana Němcová, bývalá mluvčí Charty 77 a obránkyně lidských práv, Tomáš Hradílek, někdejší ministr vnitra České republiky i první porevoluční rektor Univerzity Palackého, amerikanista Josef Jařab. Konferenční panelové diskuse se účastnili také Julia Maria Gonzales, dřívější prorektorka španělské Universidad de Deusto, a Wolfgang Bosswick, výkonný ředitel a zástupce ředitele pro výzkum Univerzity Otto-Friedricha v Bamberku.

„V kulturně rozmanité společnosti budou sociální pracovníci hrát velmi důležitou roli na všech úrovních. Jako tvůrci sociálního smíru a dobrého života budou přispívat k vyšší kvalitě svobody a demokracie ve společnosti,“ řekla Květoslava Princová, garantka oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce na CMTF UP a také bývalá humanitární pracovnice.  O nutnosti výměny zkušeností je přesvědčena, neboť i v rámci Evropy je postavení vyloučených skupin různé.

 „Například situace vyloučených Romů je jiná v Česku a jiná ve kterékoliv jiné evropské zemi. Od západních kolegů se můžeme mnohému naučit, naopak oni, když lépe poznají problematiku našich Romů, budou lépe připraveni na situaci až se hranice uvnitř Evropy otevřou. Velmi podobě pak můžeme přistupovat i k dalším vyloučeným skupinám i uprchlíkům z východních zemí, Asie či Afriky,“ dodala Květoslava Princová.  Při změnách, které ve společnostech v posledních letech nastávají, zdůraznila tak potřebu nových kompetencí sociálních pracovníků.

„Na začátku projektu jsme netušili, že se zvednou nebývalé masy lidí a ve statisících se objeví v Evropě. Právě sociální pracovníci se tak budou v nejbližší době pohybovat na rozhraní různých kultur. Ke své činnosti budou potřebovat interkulturní kompetence,“ dodala Princová. Podstatný podle ní bude management různosti, který zdůrazňuje spolupráci s institucemi, jako důležité vnímá i sociální podnikání, které se věnuje možnostem hlubší integrace do života společnosti. Důležitou kompetencí bude i psaní a řízení projektů.  

„Za účelem osvojení si těchto znalostí, dovedností a postojů jsme vytvořili i tréninkový program, v němž mladé sociální pracovníky podporujeme při hledání a nalézání řešení současných problémů. Získávání nových kompetencí je pro ně totiž celoživotní výzvou,“ dodala Květoslava Princová.

Myšlenka, která vyústila v projekt Integrace bez hranic, se zrodila na mezinárodním humanitárním kongresu v Olomouci v roce 2014. Díky projektu vznikla i stejnojmenná publikace. Součástí konference, která se uskutečnila ve dnech 20. – 21. října, byly nejen přednášky, ale i praktické workshopy. Konferenci uspořádala katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)