Integrace bez hranic: nutnost dalších kompetencí sociálních pracovníků

Nové kompetence sociálních pracovníků zdůraznila dvoudenní konference Integrace bez hranic.
Foto: Milada Hronová
Úterý 25. říjen 2016, 14:06 – Text: Milada Hronová

Mezikulturní porozumění, management odlišností, sociální podnikání nebo psaní projektů. Především o těchto nových kompetencích sociálních pracovníků se hovořilo na dvoudenní mezinárodní konferenci Integrace bez hranic.

Mezinárodní konference Integrace bez hranic, zastoupená osmi partnery ze sedmi zemí, byla jedním z výsledků stejnojmenného projektu Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Pozvání k účasti přijali psycholožka Dana Němcová, bývalá mluvčí Charty 77 a obránkyně lidských práv, Tomáš Hradílek, někdejší ministr vnitra České republiky i první porevoluční rektor Univerzity Palackého, amerikanista Josef Jařab. Konferenční panelové diskuse se účastnili také Julia Maria Gonzales, dřívější prorektorka španělské Universidad de Deusto, a Wolfgang Bosswick, výkonný ředitel a zástupce ředitele pro výzkum Univerzity Otto-Friedricha v Bamberku.

„V kulturně rozmanité společnosti budou sociální pracovníci hrát velmi důležitou roli na všech úrovních. Jako tvůrci sociálního smíru a dobrého života budou přispívat k vyšší kvalitě svobody a demokracie ve společnosti,“ řekla Květoslava Princová, garantka oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce na CMTF UP a také bývalá humanitární pracovnice.  O nutnosti výměny zkušeností je přesvědčena, neboť i v rámci Evropy je postavení vyloučených skupin různé.

 „Například situace vyloučených Romů je jiná v Česku a jiná ve kterékoliv jiné evropské zemi. Od západních kolegů se můžeme mnohému naučit, naopak oni, když lépe poznají problematiku našich Romů, budou lépe připraveni na situaci až se hranice uvnitř Evropy otevřou. Velmi podobě pak můžeme přistupovat i k dalším vyloučeným skupinám i uprchlíkům z východních zemí, Asie či Afriky,“ dodala Květoslava Princová.  Při změnách, které ve společnostech v posledních letech nastávají, zdůraznila tak potřebu nových kompetencí sociálních pracovníků.

„Na začátku projektu jsme netušili, že se zvednou nebývalé masy lidí a ve statisících se objeví v Evropě. Právě sociální pracovníci se tak budou v nejbližší době pohybovat na rozhraní různých kultur. Ke své činnosti budou potřebovat interkulturní kompetence,“ dodala Princová. Podstatný podle ní bude management různosti, který zdůrazňuje spolupráci s institucemi, jako důležité vnímá i sociální podnikání, které se věnuje možnostem hlubší integrace do života společnosti. Důležitou kompetencí bude i psaní a řízení projektů.  

„Za účelem osvojení si těchto znalostí, dovedností a postojů jsme vytvořili i tréninkový program, v němž mladé sociální pracovníky podporujeme při hledání a nalézání řešení současných problémů. Získávání nových kompetencí je pro ně totiž celoživotní výzvou,“ dodala Květoslava Princová.

Myšlenka, která vyústila v projekt Integrace bez hranic, se zrodila na mezinárodním humanitárním kongresu v Olomouci v roce 2014. Díky projektu vznikla i stejnojmenná publikace. Součástí konference, která se uskutečnila ve dnech 20. – 21. října, byly nejen přednášky, ale i praktické workshopy. Konferenci uspořádala katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)