Kandidátem na děkana lékařské fakulty je Milan Kolář

Milan Kolář.
Foto: archiv MK
Wednesday 15 March 2023, 11:15 – Text: Martin Višňa

Akademický senát Lékařské fakulty UP bude 11. dubna volit nového děkana fakulty pro funkční období 2023–2027. Jediným navrženým kandidátem je přednosta Ústavu mikrobiologie Milan Kolář, který již v minulosti fakultu vedl.

„Zvláštní komise AS LF UP k řízení o návrhu na jmenování děkanem obdržela v řádné lhůtě 7 platných návrhů. Všechny návrhy podporovaly profesora Milana Koláře. Komise neobdržela žádný návrh na protikandidáta, ani žádný neplatný návrh,“ uvedl předseda komise Jiří Minařík.

Milan Kolář je přednostou Ústavu mikrobiologie a v současnosti též proděkanem LF UP pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutárním zástupcem děkana. V čele lékařské fakulty již stál, a sice po dvě funkční období v letech 2011–2019.

Své vize a priority pro následující čtyři roky navržený kandidát představí na shromáždění akademické obce fakulty ve středu 5. dubna od 13 hodin. Samotná volba kandidáta na jmenování děkanem se pak uskuteční během zasedání Akademického senátu LF UP v úterý 11. dubna od 13 hodin.  

Po jmenování rektorem by se zvolený kandidát měl ujmout vedení fakulty 1. června, neboť k poslednímu květnovému dni končí funkční období současného děkana Josefa Zadražila.

Informace k průběhu děkanské volby na LF UP je možné sledovat na stránce AS LF UP zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)