Kandidátem na děkana lékařské fakulty je Milan Kolář

Milan Kolář.
Foto: archiv MK
Středa 15. březen 2023, 11:15 – Text: Martin Višňa

Akademický senát Lékařské fakulty UP bude 11. dubna volit nového děkana fakulty pro funkční období 2023–2027. Jediným navrženým kandidátem je přednosta Ústavu mikrobiologie Milan Kolář, který již v minulosti fakultu vedl.

„Zvláštní komise AS LF UP k řízení o návrhu na jmenování děkanem obdržela v řádné lhůtě 7 platných návrhů. Všechny návrhy podporovaly profesora Milana Koláře. Komise neobdržela žádný návrh na protikandidáta, ani žádný neplatný návrh,“ uvedl předseda komise Jiří Minařík.

Milan Kolář je přednostou Ústavu mikrobiologie a v současnosti též proděkanem LF UP pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutárním zástupcem děkana. V čele lékařské fakulty již stál, a sice po dvě funkční období v letech 2011–2019.

Své vize a priority pro následující čtyři roky navržený kandidát představí na shromáždění akademické obce fakulty ve středu 5. dubna od 13 hodin. Samotná volba kandidáta na jmenování děkanem se pak uskuteční během zasedání Akademického senátu LF UP v úterý 11. dubna od 13 hodin.  

Po jmenování rektorem by se zvolený kandidát měl ujmout vedení fakulty 1. června, neboť k poslednímu květnovému dni končí funkční období současného děkana Josefa Zadražila.

Informace k průběhu děkanské volby na LF UP je možné sledovat na stránce AS LF UP zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)