Katedra nederlandistiky oslaví několik výročí v jednom sympoziu

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Wednesday 5 October 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Nederlandisté z České republiky i ze zahraničí se chystají k účasti na sympoziu, které připomene 75 let od založení prvního lektorátu nizozemštiny v Olomouci a 30 let od jeho obnovení. Na Filozofické fakultě UP se odborníci budou věnovat recepci nizozemsky psané literatury v jazycích střední a východní Evropy v letech 1945–1990. S profesorem Wilkenem Engelbrechtem, díky němuž se od roku 1992 na Univerzitě Palackého studium nizozemštiny opět rozvíjí, oslaví i jeho životní jubileum.

Dnes už si Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky FF UP, nedovede představit, že by z Olomouce odešel. Do České republiky přišel z rodného Nizozemska jako medievalista v době své disertace. Tehdy mu bylo devětadvacet a chystal kritickou edici středověkého latinského školního komentáře Ovidia. Rukopisy byly v Praze, Olomouci, Bratislavě a Trnavě. Psal se akademický rok 1990/1991 a stipendium směřovalo do Brna. V Brně a v Bratislavě učil i středověkou latinu, v Bratislavě zanedlouho i nizozemštinu. Když se měl poté vrátit na interní doktorandské místo do Amsterdamu, dostal ještě jinou nabídku. Budovat v Olomouci a Bratislavě lektoráty nizozemštiny. Věděl, že takových nabídek se v životě moc nenaskytne. Rok poté potkal svou dnešní manželku, se kterou již žije téměř 30 let. Cítí se doma jak České republice, tak v Nizozemsku, které navštěvuje několikrát za rok.

„Na olomoucké sympozium s názvem Socialistická transnacionalita a transfer nizozemsky psané literatury přijede například profesor Van Kalmthout z Královské nizozemské akademie věd, který v úvodní přednášce popíše celkovou světovou situaci recepce nizozemsky psaných děl v letech 1945–1990,“ uvádí profesor Engelbrecht. Kromě deseti přednášejících se 6. října zúčastní konference asi čtyřicítka hostů nejen z České republiky, ale i z Nizozemska, Belgie, Maďarska, Polska, Rakouska či Slovenska.

„Téma literárních překladů nizozemských autorů v češtině, maďarštině, polštině, ruštině, slovenštině, slovinštině či srbochorvatštině z let 1945–1990 je zajímavé už proto, že navzdory komunistické totalitě došlo v této době k založení kateder lektorátů nizozemštiny. Navíc, přestože nizozemská a vlámská literatura pochází z tzv. kapitalistického světa, se podařilo překladatelům podat čtenářskému publiku relativně dobrý přehled této literatury, a to i přes všechny problémy s placením autorských honorářů a s cenzurou,“ dodává Wilken Engelbrecht.

Lektorát nizozemštiny byl na Univerzitě Palackého založen v roce 1947, a to zásluhou prvního poválečného rektora J. L. Fischera. Z politických důvodů pak nebyl obsazen v letech 1954–1967 a 1969–1991. K jeho obnovení došlo až v roce 1992. Zpočátku nabídl kurzy pro zájemce, od roku 1997 se otevřelo kompletní pětileté magisterské studium. To se od roku 2000 dělí na bakalářské a navazující magisterské. S rokem 2017 je pak spojena i nabídka doktorského studia.

Olomoucká nederlandistika byla a je součástí velkého počtu projektů. Dnes má 45 studentů a 6 doktorandů, jako volitelný předmět C studuje nizozemštinu ve dvou úrovních ještě zhruba 55 studentů.

V roce 1995 byl v Olomouci založen Svaz středoevropských nederlandistů „Comenius“. Olomouc se tak stala oborovým regionálním střediskem. V současné době je největší nederlandistika ve Wroclavi, větší než v Olomouci jsou pak obě polské nederlandistiky v Poznani a Lublinu, dále maďarské katedry na ELTE v Budapešti a v Debrecínu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)