Katedra nederlandistiky oslaví několik výročí v jednom sympoziu

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Středa 5. říjen 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Nederlandisté z České republiky i ze zahraničí se chystají k účasti na sympoziu, které připomene 75 let od založení prvního lektorátu nizozemštiny v Olomouci a 30 let od jeho obnovení. Na Filozofické fakultě UP se odborníci budou věnovat recepci nizozemsky psané literatury v jazycích střední a východní Evropy v letech 1945–1990. S profesorem Wilkenem Engelbrechtem, díky němuž se od roku 1992 na Univerzitě Palackého studium nizozemštiny opět rozvíjí, oslaví i jeho životní jubileum.

Dnes už si Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky FF UP, nedovede představit, že by z Olomouce odešel. Do České republiky přišel z rodného Nizozemska jako medievalista v době své disertace. Tehdy mu bylo devětadvacet a chystal kritickou edici středověkého latinského školního komentáře Ovidia. Rukopisy byly v Praze, Olomouci, Bratislavě a Trnavě. Psal se akademický rok 1990/1991 a stipendium směřovalo do Brna. V Brně a v Bratislavě učil i středověkou latinu, v Bratislavě zanedlouho i nizozemštinu. Když se měl poté vrátit na interní doktorandské místo do Amsterdamu, dostal ještě jinou nabídku. Budovat v Olomouci a Bratislavě lektoráty nizozemštiny. Věděl, že takových nabídek se v životě moc nenaskytne. Rok poté potkal svou dnešní manželku, se kterou již žije téměř 30 let. Cítí se doma jak České republice, tak v Nizozemsku, které navštěvuje několikrát za rok.

„Na olomoucké sympozium s názvem Socialistická transnacionalita a transfer nizozemsky psané literatury přijede například profesor Van Kalmthout z Královské nizozemské akademie věd, který v úvodní přednášce popíše celkovou světovou situaci recepce nizozemsky psaných děl v letech 1945–1990,“ uvádí profesor Engelbrecht. Kromě deseti přednášejících se 6. října zúčastní konference asi čtyřicítka hostů nejen z České republiky, ale i z Nizozemska, Belgie, Maďarska, Polska, Rakouska či Slovenska.

„Téma literárních překladů nizozemských autorů v češtině, maďarštině, polštině, ruštině, slovenštině, slovinštině či srbochorvatštině z let 1945–1990 je zajímavé už proto, že navzdory komunistické totalitě došlo v této době k založení kateder lektorátů nizozemštiny. Navíc, přestože nizozemská a vlámská literatura pochází z tzv. kapitalistického světa, se podařilo překladatelům podat čtenářskému publiku relativně dobrý přehled této literatury, a to i přes všechny problémy s placením autorských honorářů a s cenzurou,“ dodává Wilken Engelbrecht.

Lektorát nizozemštiny byl na Univerzitě Palackého založen v roce 1947, a to zásluhou prvního poválečného rektora J. L. Fischera. Z politických důvodů pak nebyl obsazen v letech 1954–1967 a 1969–1991. K jeho obnovení došlo až v roce 1992. Zpočátku nabídl kurzy pro zájemce, od roku 1997 se otevřelo kompletní pětileté magisterské studium. To se od roku 2000 dělí na bakalářské a navazující magisterské. S rokem 2017 je pak spojena i nabídka doktorského studia.

Olomoucká nederlandistika byla a je součástí velkého počtu projektů. Dnes má 45 studentů a 6 doktorandů, jako volitelný předmět C studuje nizozemštinu ve dvou úrovních ještě zhruba 55 studentů.

V roce 1995 byl v Olomouci založen Svaz středoevropských nederlandistů „Comenius“. Olomouc se tak stala oborovým regionálním střediskem. V současné době je největší nederlandistika ve Wroclavi, větší než v Olomouci jsou pak obě polské nederlandistiky v Poznani a Lublinu, dále maďarské katedry na ELTE v Budapešti a v Debrecínu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)