Létaly čepice i balonky, čerství lékaři završili své studium

Ze setkání s absolventy v Teoretických ústavech a z promocí v sále Klášterního Hradiska.
Foto: Martin Višňa a Vojtěch Duda
Wednesday 22 June 2022, 12:00 – Text: Martin Višňa

Další etapu svých životů otevřeli v tomto týdnu absolventi Lékařské fakulty UP, kteří v prostorách Slavnostního sálu Klášterního Hradiska převzali diplomy stvrzující úspěšné dokončení jejich studia. Vzduchem ovšem létaly nejen promoční čepice, neboť sérii promocí jako tradičně doplnilo i neformální setkání na fakultě, během kterého došlo na pouštění balonků ve tvaru srdce. Předávaly se také poháry nejlepším pedagogům.    

„Děkuji, že jste byli tak vynikajícími studenty, že jste vytrvali a že jste to náročné studium dotáhli až k zisku titulu. Jste dobrá vizitka naší fakulty a jsme na vás hrdí. Rád bych vám do budoucna popřál, aby vás obor, který si vyberete, vždy naplňoval a bavil a aby se vám dařilo nejen v profesním, ale i v osobním životě a abyste na studentská léta strávená na naší fakultě vždy rádi vzpomínali,“ popřál absolventům během setkání v dostavbě Teoretických ústavů děkan LF UP Josef Zadražil. Nechyběli ani další členové vedení fakulty, kteří si s přítomnými připili nejen na pěkné léto.

Děkan se společně s Terezou Špalkovou, předsedkyní Spolku mediků LF UP, který setkání připravil, také ujal vyhlášení výsledků ankety o nejlepšího pedagoga. Hlasování mezi sebou uspořádali studenti absolventských ročníků. Putovní pohár pro nejlepšího pedagoga v preklinických oborech převzala Alena Petráková z Ústavu veřejného zdravotnictví, z vyučujících klinických oborů nejvíce hlasů od absolventů dostal Jiří Lošťák z Ortopedické kliniky. Nejlepším pedagogem Zubního lékařství se stala již počtvrté přednostka Kliniky zubního lékařství Iva Voborná.

„A mládí je pryč,“ komentovali o malou chvíli později noví lékaři, když před svou alma mater sledovali, jak se jejich balonky ve tvaru srdce, symbolizující vykročení do praxe a další životní etapy, rozletěly po obloze nad blízkým sídlištěm.

Obsáhlejší komentáře přinesly proslovy, které zazněly v sále Klášterního Hradiska během promocí, kde zhruba tři stovky absolventů Všeobecného lékařství, Zubního lékařství, jejich anglických variant General Medicine a Dentistry a také programu Veřejné zdravotnictví převzaly své diplomy. Tímea Pilipová, čerstvá nositelka titulu MDDr., například s pousmáním hovořila o závislosti na kofeinu a profesní deformaci při stanovování diagnózy náhodných spolucestujících v tramvaji, také ale o spolužácích, bez kterých by možná s diplomem před promočními hosty nestála, o ochotných učitelích a podporujících rodičích, partnerech a přátelích. „Zanedlouho se vydáme vstříc novým zážitkům, ale na studentské časy v Olomouci nikdy nezapomeneme,“ zakončila svoji řeč. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)