Pozvánka na mezinárodní workshop pro Ph.D. studenty

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Wednesday 1 March 2023, 8:00 – Text: (red)

Studujete doktorát a nevíte si rady, jak správně napsat rešerši? Zajímá vás, jak co nejefektivněji nakládat s časem při výzkumu, jak publikovat odborné články nebo jak prezentovat na konferenci? Projekt EUVIP, financovaný z programu Horizont Evropa a koordinovaný Filozofickou fakultou UP, pořádá ve dnech 6.–9. března první projektový workshop určený všem zájemcům z řad doktorandů.

Cílem workshopu je získání praktických akademických dovedností a také ustanovení pracovní skupiny EUVIP Young Researchers‘ Group, která bude poskytovat podporu začínajícím vědcům během celého průběhu projektu. Na workshopu se o své zkušenosti podělí akademičtí pracovníci a pracovnice z oboru mezinárodních vztahů, politologie a sociologie. Tematicky bude workshop zaměřen na oblast Indo-Pacifiku, především pak na otázku Myanmaru a oblast Jihočínského moře.

Workshop se uskuteční v angličtině, v online podobě a doktorandi Univerzity Palackého mohou za účast získat kredity (kód kurzu je KDV/ 92A1W). Připojit se mohou zde. Kontaktní osobou je Renata Čižmárová renata.cizmarova@upol.cz. Kompletní program workshopu je ke stažení zde.

O projektu EUVIP: Indo-Pacifik je nově vzniklý geopolitický koncept, který se věnuje aktuálním tématům mezinárodních vztahů. Přitahuje pozornost v souvislosti s výzvou, kterou představuje vzestup Číny a její iniciativa nové Hedvábné stezky (BRI – Belt and Road Initiative), a také v reakci na převrat v Myanmaru v roce 2021. Cíle a zájmy Evropské unie v tomto regionu mohou být jasně definovány pouze tehdy, pokud EU lépe porozumí politické a hospodářské dynamice indo-pacifické oblasti a identifikuje partnery, kteří zde budou prosazovat její hodnoty. Projekt EUVIP významně rozšíří tento okruh znalostí nejen prostřednictvím své výzkumné činnosti, ale i skrze cílené aktivity v oblasti komunikace, šíření a využívání poznatků, které budou přímo zaměřeny na národní i evropské tvůrce politik a na občanskou společnost. Projekt přispěje k utváření nového, rychle se rozvíjejícího oboru Indo-pacifických studií. V rámci projektu bude vytvořena udržitelná znalostní síť European Indo-Pacific network, sdružující odborníky na danou oblast. Na UP bude založeno Myanmarské centrum. EUVIP zvýší povědomí o výzvách, kterým čelí lidská práva a demokracie v Indo-Pacifiku, a propojí akademickou obec s politickou sférou a občanskou společností v ČR a dalších zemích středovýchodní Evropy. Více informací o projektu zde.

Název projektu: EUVIP: The EU in the volatile Indo-Pacific region. Program: Horizont Evropa (rámcový program EU pro výzkum a inovace pro období 2021- 2027). Typ projektu: CSA (Coordination and Support Actions). Konsorciální projekt, jehož cílem je navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností. Název výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 – Twinning. Trvání projektu: 01/01/2023 – 31/12/2025. Koordinátor projektuUniverzita Palackého v Olomouci. Hlavní řešitelé za UP: Alfred Gerstl (KAS), Kristina Kironska (KAS). Partneři projektu: Helsingin yliopisto (Finsko), Kobenhavns Universitet (Dánsko), Université catholique De Louvain (Belgie). 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)