Senát teologické fakulty projednal novou podobu vedení i vědecké rady

Ilustrační foto: Martin Višňa
Sunday 16 October 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Nepříliš obsáhlý, ale důležitý byl program prvního zasedání Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty UP v zimním semestru. Senátoři se zabývali proděkanským týmem nového děkana fakulty Víta Huška a také složením Vědecké rady CMTF UP.

Než se však dostali k avizovaným bodům programu, představil předseda Jaroslav Franc nové členy senátu. Za Martina Cajthamla, který se stal proděkanem, nastoupila Veronika Müllerová z katedry komunikačních studií. Uvolněné místo mezi studentskými senátory pak obsadil Matěj Beran, student programu Etika a kultura v mediální komunikaci.

Poté již dostal slovo děkan Vít Hušek a představil senátorům svůj proděkanský tým. S úpravami některých kompetencí pokračují ve svých funkcích Marta Cincialová, Dominik Opatrný, Tomáš Parma a Jiří Pospíšil, kteří byli proděkany již v předchozím období. Dominik Opatrný se nově stává stálým zástupcem děkana. O oblast vědy a výzkumu bude pečovat již zmíněný Martin Cajthaml, který se vzdal senátorského mandátu.

Nově vzniklou funkci proděkana pro projektové řízení zastane emeritní děkan CMTF UP Peter Tavel. „Chci touto pozicí podtrhnout význam projektového financování v nadcházejících letech, kdy bude financování za výuku a za vědu v tom lepším případě kopírovat inflaci, pravděpodobně ale ne, a tedy budeme reálně dostávat méně peněz. Pokud chceme fakultu dále rozvíjet, musíme hledat vnější a zahraniční zdroje. Peter Tavel se v této problematice dobře orientuje a denně se v ní pohybuje,“ vysvětlil Vít Hušek.

Senátoři v souladu se zákonem o vysokých školách záměr děkana jmenovat proděkanský tým v prezentovaném složení projednali a vzali na vědomí.

Stejně tak schválili i navrženou obměněnou podobu Vědecké rady CMTF UP. Nově v šestnáctičlenné radě zasedne například Josef Nuzík, který je jako administrátor olomoucké arcidiecéze zároveň i velkým kancléřem fakulty, Gabriel Guliš z University of Southern Denmark nebo David Vopřada z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

V závěru zasedání senátoři diskutovali o aktuálním dění na univerzitě, debata nebyla zakončena přijetím žádného usnesení.

K příštímu jednání by se AS CMTF UP měl sejít 16. listopadu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)