Senát teologické fakulty projednal novou podobu vedení i vědecké rady

Ilustrační foto: Martin Višňa
Neděle 16. říjen 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Nepříliš obsáhlý, ale důležitý byl program prvního zasedání Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty UP v zimním semestru. Senátoři se zabývali proděkanským týmem nového děkana fakulty Víta Huška a také složením Vědecké rady CMTF UP.

Než se však dostali k avizovaným bodům programu, představil předseda Jaroslav Franc nové členy senátu. Za Martina Cajthamla, který se stal proděkanem, nastoupila Veronika Müllerová z katedry komunikačních studií. Uvolněné místo mezi studentskými senátory pak obsadil Matěj Beran, student programu Etika a kultura v mediální komunikaci.

Poté již dostal slovo děkan Vít Hušek a představil senátorům svůj proděkanský tým. S úpravami některých kompetencí pokračují ve svých funkcích Marta Cincialová, Dominik Opatrný, Tomáš Parma a Jiří Pospíšil, kteří byli proděkany již v předchozím období. Dominik Opatrný se nově stává stálým zástupcem děkana. O oblast vědy a výzkumu bude pečovat již zmíněný Martin Cajthaml, který se vzdal senátorského mandátu.

Nově vzniklou funkci proděkana pro projektové řízení zastane emeritní děkan CMTF UP Peter Tavel. „Chci touto pozicí podtrhnout význam projektového financování v nadcházejících letech, kdy bude financování za výuku a za vědu v tom lepším případě kopírovat inflaci, pravděpodobně ale ne, a tedy budeme reálně dostávat méně peněz. Pokud chceme fakultu dále rozvíjet, musíme hledat vnější a zahraniční zdroje. Peter Tavel se v této problematice dobře orientuje a denně se v ní pohybuje,“ vysvětlil Vít Hušek.

Senátoři v souladu se zákonem o vysokých školách záměr děkana jmenovat proděkanský tým v prezentovaném složení projednali a vzali na vědomí.

Stejně tak schválili i navrženou obměněnou podobu Vědecké rady CMTF UP. Nově v šestnáctičlenné radě zasedne například Josef Nuzík, který je jako administrátor olomoucké arcidiecéze zároveň i velkým kancléřem fakulty, Gabriel Guliš z University of Southern Denmark nebo David Vopřada z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

V závěru zasedání senátoři diskutovali o aktuálním dění na univerzitě, debata nebyla zakončena přijetím žádného usnesení.

K příštímu jednání by se AS CMTF UP měl sejít 16. listopadu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)