Senátoři teologické fakulty zahájili přípravy na volby do „velkého“ senátu

Akademický senát CMTF zvolil členy dílčí volební komise.
Foto: Velena Mazochová
Thursday 23 February 2017, 15:30 – Text: Velena Mazochová

Na volby zástupců teologické fakulty v Akademickém senátu UP bude dohlížet osmičlenná dílčí volební komise. Na svém prvním zasedání v tomto roce o jejím složení rozhodl fakultní senát. Projednal také aktuální požadavky na evaluaci výuky a schválil návrhy některých vnitřních předpisů.

Podle schváleného seznamu bude dílčí volební komise pracovat ve složení Marcela Fojtíková Roubalová, Petr Janíček, Michal Štverák, Lukáš Gelnar, Veronika Šabatková, Tereza Otrubová, Aneta Dostálová a Adéla Sedlářová. „Komise se následně sejde a zvolí předsedu a místopředsedu. Ve spolupráci s hlavní volební komisí pak bude dál pokračovat v přípravě voleb pro funkční období 2017 až 2020,“ doplnil předseda senátu Jaroslav Franc.

Termín voleb pro zvolení dílčích volebních komisí byl pro všechny fakulty stanoven na 24. února. Návrhy kandidátů mohou členové akademické obce podávat od 27. února do 3. března, kandidátní listiny by měly být zveřejněny do 17. března. Volby odstartují o týden později a skončí 24. března. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách AS UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)