Senátoři teologické fakulty zahájili přípravy na volby do „velkého“ senátu

Akademický senát CMTF zvolil členy dílčí volební komise.
Foto: Velena Mazochová
čtvrtek 23. únor 2017, 15:30 – Text: Velena Mazochová

Na volby zástupců teologické fakulty v Akademickém senátu UP bude dohlížet osmičlenná dílčí volební komise. Na svém prvním zasedání v tomto roce o jejím složení rozhodl fakultní senát. Projednal také aktuální požadavky na evaluaci výuky a schválil návrhy některých vnitřních předpisů.

Podle schváleného seznamu bude dílčí volební komise pracovat ve složení Marcela Fojtíková Roubalová, Petr Janíček, Michal Štverák, Lukáš Gelnar, Veronika Šabatková, Tereza Otrubová, Aneta Dostálová a Adéla Sedlářová. „Komise se následně sejde a zvolí předsedu a místopředsedu. Ve spolupráci s hlavní volební komisí pak bude dál pokračovat v přípravě voleb pro funkční období 2017 až 2020,“ doplnil předseda senátu Jaroslav Franc.

Termín voleb pro zvolení dílčích volebních komisí byl pro všechny fakulty stanoven na 24. února. Návrhy kandidátů mohou členové akademické obce podávat od 27. února do 3. března, kandidátní listiny by měly být zveřejněny do 17. března. Volby odstartují o týden později a skončí 24. března. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách AS UP.