Studentské organizace na univerzitě budou mít svůj klub

Prostory nového studentského klubu ve Zbrojnici.
Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 14 February 2018, 11:00 – Text: Ondřej Martínek

Na Univerzitě Palackého působí v současnosti okolo třiceti studentských organizací a spolků, které sdružují stovky aktivních studentů napříč osmi fakultami. Většina z nich však doposud postrádala vlastní zázemí. To se nyní mění a vedení univerzity pro ně v pondělí 19. února otevře Studentský klub UP.

„Idea vzniku studentského klubu na Univerzitě Palackého šla ruku v ruce s letitou snahou studentských organizací o vzájemnou kooperaci, pomoc a spolupráci na nových projektech v univerzitním prostředí. Možnost realizovat vznik společného prostoru využívaného studentskými organizacemi pro rozvoj své činnosti se pak naskytla v loňském roce po uvolnění jedné z bývalých počítačových místností v přízemí Ústřední knihovny UP na Biskupském náměstí,“ popisuje vznik sdílených prostor pro aktivní studenty Petr Bilík, prorektor univerzity pro vnější vztahy. S podporou rektora Jaroslava Millera a statutárního města Olomouc došlo na podzim 2017 k úpravě tohoto prostoru.

Prostor pro aktivní studenty

K čemu bude Studentský klub UP sloužit, si určili sami zástupci studentských spolků. Primárně se budou prostory klubu využívat pro pořádání schůzí a školení členů, projekce, workshopy či tematické přednášky. „Organizacím je v klubu k dispozici základní technické vybavení jako projektor, plátno, připojení k internetu nebo tiskárna. Naleznou zde také zasedací prostory, nástěnky a flipchart, klidovou zónu nebo prostory pro uskladnění svých materiálů,“ vypočítává vybavení místnosti Zuzana Řezníčková, koordinátorka studentského klubu.

Ve spolupráci se Studentským kariérním a poradenským centrem a Oddělením komunikace UP se zde budou pro studenty pravidelně konat přednášky a workshopy zacílené na seberozvoj i podporu studentských iniciativ. Své zázemí zde nalezne také Olomoucký Majáles UP nebo iniciativa Zaparkuj. „Do klubu je momentálně aktivně zapojeno téměř třicet oborových a zájmových spolků z celé univerzity. Pro srovnání, před pěti lety jich při univerzitě působilo téměř o polovinu méně. I proto bude klub sloužit také jako hub pro formování nových studentských projektů či plánování a realizaci neziskových aktivit při univerzitě,“ dodává Bilík.

Otevření klubu zahájí Akademický týden

Slavnostní otevření Studentského klubu UP proběhne v pondělí 19. února v 19 hodin v rámci Akademického týdne. Mimo možnosti si klub a jeho vybavení prohlédnout to bude i příležitost seznámit se s aktivitami řady studentských organizací. Akci zpestří hudební vystoupení v podání Tomáše Krejčiříka a Petra Šrajera a občerstvení zajistí přilehlé Coffee Library. 

„Věříme, že se Studentský klub UP stane vyhledávaným a inspirujícím místem pro řadu studentů toužících se ve volném čase realizovat. Doufáme, že jeho existence bude motivovat další a další aktivní jedince i skupiny, a pomůže tak nadále profilovat Univerzitu Palackého jako prostředí otevřené studentským aktivitám,“ doplnil Bilík. 

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)