Studentský grant se zaměří na detekci markerů rakoviny prsu

Členové řešitelského týmu Jan Belza (zleva), Ivan Dědek, Klára Gajdošová, Vítězslav Hrubý a Jana Dzíbelová.
Foto: Martina Šaradínová
Tuesday 18 January 2022, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Na vývoj citlivého a snadno použitelného nanomateriálu na bázi grafenu, který by mohl sloužit jako biosenzor pro odhalení markerů rakoviny prsu, se zaměří pětice doktorandů z přírodovědecké fakulty působících v CATRIN UP. Na výzkum mladí vědci získali roční studentský grant Univerzity Palackého v celkové hodnotě zhruba 1,9 milionu korun.

Hlavní pozornost doktorandi zaměří na triple-negativní karcinom prsu (TNBC). Toto onemocnění představuje přibližně 15 až 20 procent všech případů rakoviny prsu a od ostatních typů se liší absencí známých markerů, kterými jsou estrogenový receptor, progesteronový receptor a receptor HER-2. Je spojeno s vysokou mírou recidivy a v současné době je nejhůře léčitelné.

Přidaná hodnota výzkumu mladých vědců v CATRIN vyplývá ze záměru soustředit se především na odhalení triple-negativního karcinomu prsu pomocí jeho nedávno objeveného markeru, receptoru proteinu C. Jeho rychlá a citlivá detekce by mohla být důležitým milníkem v diagnostice tohoto onemocnění.

„Úkolem týmu bude příprava a charakterizace materiálů odvozených od fluorografenu, které budou dále povrchově upravovány vhodnými molekulami. V plánu je využití výsledných materiálů jako biosenzorů pro detekci zmíněného markeru různými analytickými metodami, od optických po elektrochemické,“ objasnil cíl hlavní řešitel Jan Belza.

Přínosem grantu, v jehož závěru se řešitelé zavázali k sepsání manuskriptu odborného článku, mají být nejen nově připravené biosenzory, ale také nové znalosti o popisovaném markeru, který je z hlediska diagnostiky nemoci TNBC dosud poměrně neprobádaný.

Mladí výzkumníci se svým projektem uspěli v konkurenci 140 projektů. Dalšími členy výzkumného týmu jsou Klára Gajdošová, Jana Dzíbelová, Vítězslav Hrubý a Ivan Dědek. Odbornými mentory jim budou Kateřina Poláková, Petr Jakubec a Václav Ranc.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)