Studentský grant se zaměří na detekci markerů rakoviny prsu

Členové řešitelského týmu Jan Belza (zleva), Ivan Dědek, Klára Gajdošová, Vítězslav Hrubý a Jana Dzíbelová.
Foto: Martina Šaradínová
Úterý 18. leden 2022, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Na vývoj citlivého a snadno použitelného nanomateriálu na bázi grafenu, který by mohl sloužit jako biosenzor pro odhalení markerů rakoviny prsu, se zaměří pětice doktorandů z přírodovědecké fakulty působících v CATRIN UP. Na výzkum mladí vědci získali roční studentský grant Univerzity Palackého v celkové hodnotě zhruba 1,9 milionu korun.

Hlavní pozornost doktorandi zaměří na triple-negativní karcinom prsu (TNBC). Toto onemocnění představuje přibližně 15 až 20 procent všech případů rakoviny prsu a od ostatních typů se liší absencí známých markerů, kterými jsou estrogenový receptor, progesteronový receptor a receptor HER-2. Je spojeno s vysokou mírou recidivy a v současné době je nejhůře léčitelné.

Přidaná hodnota výzkumu mladých vědců v CATRIN vyplývá ze záměru soustředit se především na odhalení triple-negativního karcinomu prsu pomocí jeho nedávno objeveného markeru, receptoru proteinu C. Jeho rychlá a citlivá detekce by mohla být důležitým milníkem v diagnostice tohoto onemocnění.

„Úkolem týmu bude příprava a charakterizace materiálů odvozených od fluorografenu, které budou dále povrchově upravovány vhodnými molekulami. V plánu je využití výsledných materiálů jako biosenzorů pro detekci zmíněného markeru různými analytickými metodami, od optických po elektrochemické,“ objasnil cíl hlavní řešitel Jan Belza.

Přínosem grantu, v jehož závěru se řešitelé zavázali k sepsání manuskriptu odborného článku, mají být nejen nově připravené biosenzory, ale také nové znalosti o popisovaném markeru, který je z hlediska diagnostiky nemoci TNBC dosud poměrně neprobádaný.

Mladí výzkumníci se svým projektem uspěli v konkurenci 140 projektů. Dalšími členy výzkumného týmu jsou Klára Gajdošová, Jana Dzíbelová, Vítězslav Hrubý a Ivan Dědek. Odbornými mentory jim budou Kateřina Poláková, Petr Jakubec a Václav Ranc.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)