Teologická fakulta přivítá doktorandy z Česka, Polska a Slovenska

Repro: Žurnál UP
Tuesday 22 November 2016, 15:00 – Text: Velena Mazochová

Společné fórum k církevnímu právu se v pátek otevře mladým vědeckým pracovníkům ze střední Evropy, kteří se v Olomouci vzájemně seznámí s výsledky svých odborných prací. Prostor pro výměnu zkušeností se chystají využít účastníci z polských, slovenských a českých univerzit.

Mezinárodní vědeckou konferenci doktorandů  The 2nd Central European Young Canonists Forum připravila katedra církevních dějin a církevního práva olomoucké fakulty v úzké spolupráci s teologickou fakultou Slezské univerzity v Katovicích. Kromě jejich doktorandů se na společném fóru představí také vědecké naděje z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, Univerzity v Prešově nebo Warminsko-Mazurské univerzity v Olsztyně.

„Konference je určena mladým badatelům v oblasti kanonického práva s přesahem do jiných souvisejících disciplín, jako je historie, filozofie nebo teologie. Jejich témata předem schvaluje vědecký výbor konference,“ uvedla odborná asistentka olomoucké katedry Monika Menke.

Druhý ročník jednodenní konference naváže na úspěšnou loňskou premiéru, která se konala v Olomouci téměř přesně před rokem a přispěla k dalšímu prohloubení mezinárodní spolupráce partnerských institucí. „Stává se pravidelným místem sdílení výsledků vědecké práce, odborných diskuzí, setkání i výměny zkušeností. Novodobá tradice se uchytila a s organizací obdobného setkání počítáme i v příštím roce,“ doplnila Monika Menke.

Odborné setkání, které zaštítili rektor UP Jaroslav Miller, olomoucký arcibiskup a velký kancléř CMTF Jan Graubner, prorektor Slezské univerzity Ryszard Koziołek a její velký kancléř a arcibiskup katovický Wiktor Skworc, se uskuteční v pátek 25. listopadu. V rotundě hlavní budovy CMTF ji zahájí děkan Peter Tavel.

Bližší informace o programu najdete na webu konference.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)