Teologická fakulta přivítá doktorandy z Česka, Polska a Slovenska

Repro: Žurnál UP
úterý 22. listopadu 2016, 15:00 - Text: Velena Mazochová

Společné fórum k církevnímu právu se v pátek otevře mladým vědeckým pracovníkům ze střední Evropy, kteří se v Olomouci vzájemně seznámí s výsledky svých odborných prací. Prostor pro výměnu zkušeností se chystají využít účastníci z polských, slovenských a českých univerzit.

Mezinárodní vědeckou konferenci doktorandů  The 2nd Central European Young Canonists Forum připravila katedra církevních dějin a církevního práva olomoucké fakulty v úzké spolupráci s teologickou fakultou Slezské univerzity v Katovicích. Kromě jejich doktorandů se na společném fóru představí také vědecké naděje z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, Univerzity v Prešově nebo Warminsko-Mazurské univerzity v Olsztyně.

„Konference je určena mladým badatelům v oblasti kanonického práva s přesahem do jiných souvisejících disciplín, jako je historie, filozofie nebo teologie. Jejich témata předem schvaluje vědecký výbor konference,“ uvedla odborná asistentka olomoucké katedry Monika Menke.

Druhý ročník jednodenní konference naváže na úspěšnou loňskou premiéru, která se konala v Olomouci téměř přesně před rokem a přispěla k dalšímu prohloubení mezinárodní spolupráce partnerských institucí. „Stává se pravidelným místem sdílení výsledků vědecké práce, odborných diskuzí, setkání i výměny zkušeností. Novodobá tradice se uchytila a s organizací obdobného setkání počítáme i v příštím roce,“ doplnila Monika Menke.

Odborné setkání, které zaštítili rektor UP Jaroslav Miller, olomoucký arcibiskup a velký kancléř CMTF Jan Graubner, prorektor Slezské univerzity Ryszard Koziołek a její velký kancléř a arcibiskup katovický Wiktor Skworc, se uskuteční v pátek 25. listopadu. V rotundě hlavní budovy CMTF ji zahájí děkan Peter Tavel.

Bližší informace o programu najdete na webu konference.