Udržitelné léto s UP: Praktický průvodce pro domov i cesty

Grafika: Žurnál Online
Friday 12 August 2022, 14:00 – Text: Ivana Pustějovská

Léto, prázdniny a dovolené jsou ideálním časem, kdy můžeme trošku zvolnit a zamyslet se i nad věcmi, které jdou jindy kolem nás. Naše univerzita v poslední době hodně mluví o udržitelnosti. Jak k ní můžeme doma nebo v kanceláři přispět? Prázdninového praktického rádce připravila redakce spolu s koordinátorkou udržitelného rozvoje UP Zuzanou Huňkovou. Po celé prázdniny vždy jednou týdně nabídneme šikovné tipy.

Třídit, šetřit elektřinou, pít kohoutkovou vodu. Zhruba asi víme, občas i dodržujeme. Můžeme dělat pro naši planetu i vlastní peněženku víc? A jak? Téma pro Zuzanu Huňkovou a Udržitelnou univerzitu.

Díl 7.: Už víme, jak se my sami můžeme chovat třeba v kanceláři udržitelně. Co ale celá univerzita jako instituce? Co dělá a co chystá? 

Univerzita v posledních dvou letech do udržitelnosti tzv. šlápla a udělala spoustu změn. Akademický senát UP ustavil komisi pro udržitelnou univerzitu, byla vytvořena pozice koordinátorky udržitelného rozvoje a prorektora pro udržitelnost. Jejich hlavním cílem v prvním roce práce bylo vytvořit komplexní strategii udržitelného rozvoje celé UP se zaměřením na všechny možné oblasti implementace. Po mnoha diskuzích se zástupci vedení, součástí a jednotlivci tato koncepce vznikla spolu s akčním plánem, který stanovuje jasné a měřitelné cíle na první dva roky působení. V tomto prvním období se již podařilo uspořádat několik vzdělávacích akcí pro zaměstnance a studenty, jako například Udržitelnost v praxi, zajistit zdarma registraci do výzvy Do práce na kole, zajistit slevu na sdílená kola Nextbike. Povedlo se zapojit studenty do výzkumů týkajících se udržitelnosti v rámci jejich závěrečných prací nebo být součástí spoluprací v rámci udržitelné sítě českých veřejných vysokých škol ve společném projektu, mezinárodní sítě v rámci Aliance Aurora nebo spolupráce s městem Olomouc či Olomouckým krajem. 

Univerzita v nejbližší době začne se svým komplexním energetickým auditem. Ten by měl přinést spoustu tipů na to, jak ušetřit CO2 , energie i peníze. Budou se také rozšiřovat počty cyklostojanů u budov a součástí. Vznikají nové digitální systémy na zadávání odměn, cestovních příkazů či schvalování dokumentů, aby se méně tisklo a zároveň zefektivnil celý workflow. Také se v rámci rámcové smlouvy podařilo vyjednat nižší cenu za recyklovaný papír, takže zaměstnanci jsou motivovaní používat právě ten a ušetřit tak desítky stromů ročně. Pracuje se také na snižování množství vyprodukovaného odpadu, řeší se možnosti využití odpadů a zlepšení recyklace, např. doobjednáním chybějících třídicích nádob na Rektorátu UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)