Univerzita hostila kolokvium archivářů vysokých škol

Archiváři se sešli v prostorách Vydavatelství UP.
Foto: Archiv konference
Friday 7 October 2016, 10:00

Konference - Na Univerzitě Palackého se setkali ředitelé archivů devíti vysokých škol:  CUNI, UHK, MUNI, VUT MENDELU, VTU, SLU a VŠB na 4. kolokviu univerzitních archivářů „Získávání osobních fondů akademických pracovníků v podmínkách rozvoje elektronického dokumentu“

Dvoudenní program zahájil PhDr. Jiří Křesťan, CSc., vedoucí 6. oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu, autor rozsáhlé publikace o Zdeňku Nejedlém, osobností spojené s obnovením Univerzity Palackého.  V druhém dni seznámil PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD., vedoucí  5. oddělení kontroly výkonu spisové služby a elektronických dokumentů s Národním archivním portálem – novou možností pro univerzitní archivy.

Získávání a zakládání osobních fondů významných akademických pracovníků a funkcionářů ze všech fakult a kateder věnuje univerzitní archiv v současné době výraznou pozornost. Do svého depozitáře nedávno převzal odkazy dalších žijících pamětníků - profesorů Jana Peřiny, Jana Vičara, Jaroslava Peprníka, Bronislava Hlůzy, docentů Aleny Štěrbové a Bohumila Teplého nebo emeritních profesorů filozofické fakulty Josefa Jařaba, Ludvíka Václavka, Jaroslava Macháčka a Jiřího Fialy.  V srpnu letošního roku darovala Sylva Fischerová univerzitě první část pozůstalosti svého otce - prvního rektora obnovené UP J. L. Fischera.

Renáta Klvačová, ředitelka Archivu UP, foto archiv konference

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)