Univerzita hostila kolokvium archivářů vysokých škol

Archiváři se sešli v prostorách Vydavatelství UP.
Foto: Archiv konference
Pátek 7. říjen 2016, 10:00

Konference - Na Univerzitě Palackého se setkali ředitelé archivů devíti vysokých škol:  CUNI, UHK, MUNI, VUT MENDELU, VTU, SLU a VŠB na 4. kolokviu univerzitních archivářů „Získávání osobních fondů akademických pracovníků v podmínkách rozvoje elektronického dokumentu“

Dvoudenní program zahájil PhDr. Jiří Křesťan, CSc., vedoucí 6. oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu, autor rozsáhlé publikace o Zdeňku Nejedlém, osobností spojené s obnovením Univerzity Palackého.  V druhém dni seznámil PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD., vedoucí  5. oddělení kontroly výkonu spisové služby a elektronických dokumentů s Národním archivním portálem – novou možností pro univerzitní archivy.

Získávání a zakládání osobních fondů významných akademických pracovníků a funkcionářů ze všech fakult a kateder věnuje univerzitní archiv v současné době výraznou pozornost. Do svého depozitáře nedávno převzal odkazy dalších žijících pamětníků - profesorů Jana Peřiny, Jana Vičara, Jaroslava Peprníka, Bronislava Hlůzy, docentů Aleny Štěrbové a Bohumila Teplého nebo emeritních profesorů filozofické fakulty Josefa Jařaba, Ludvíka Václavka, Jaroslava Macháčka a Jiřího Fialy.  V srpnu letošního roku darovala Sylva Fischerová univerzitě první část pozůstalosti svého otce - prvního rektora obnovené UP J. L. Fischera.

Renáta Klvačová, ředitelka Archivu UP, foto archiv konference

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)