Workshop projektu VALORADA: Inovativní přístupy k udržitelnému a klimaticky odolnému rozvoji evropských regionů

Zdroj: valorada-project.eu
Thursday 12 October 2023, 12:55 – Text: (red)

Univerzita Palackého v Olomouci a společnost ASITIS, s. r. o., pořádají workshop k projektu VALORADA, zaměřený na boj proti klimatickým změnám a podporu udržitelného rozvoje v EU. Projekt je financovaný programem Horizon Europe EU a má za cíl povzbudit evropské regiony k udržitelnému, klimaticky odolnému rozvoji. Do projektu se po čas tří let zapojí 14 partnerů z 10 zemí EU.

Workshop probíhá ve dnech 11.–12. 10. 2023 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pořadatelem je společnost ASITIS, s. r. o., specializující se na klimatickou změnu, adaptační strategie a využití družicových dat. Během workshopu budou diskutovány inovativní přístupy projektu VALORADA k udržitelnému rozvoji měst a regionů. Workshopu se účastní mezinárodní zástupci projektu VALORADA, včetně německého GERICS, finského FMI a Climate KIC – inovační klimatické agentury Evropské komise, kteří budou vést diskuse a prezentace. Dále zde budou přítomni zástupci měst Mladá Boleslav a Přerov, figurujících jako modelová města projektu.

Mezi hlavní přínosy projektu VALORADA patří posuzování potřebné klimatické adaptace a odolnosti na regionální a místní úrovni, vznik prototypových nástrojů pro manipulaci s daty a zajištění maximální efektivity těchto nástrojů podle principů FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Principy FAIR zajišťují, aby vědecká data byla snadno dohledatelná, dostupná, interoperabilní a znovupoužitelná.

Workshop VALORADA se zaměřuje na následující klíčové tematické okruhy: porozumění dopadům klimatické změny na místní komunity a hodnocení těchto dopadů, identifikaci klimatických rizik, potřebná data a procesy pro řízení těchto rizik, a konečně na konkrétní kroky vedoucí k posílení odolnosti měst. Výstupy workshopu budou podrobně analyzovány, shrnuty a porovnány s výsledky z podobných akcí v různých evropských městech.

Společnost ASITIS, s. r. o., zabývající se klimatickou změnou, je zavedeným dodavatelem adaptačních strategií, družicových dat a poradenství v oblasti klimatické změny pro města, kraje i ministerstva. ASITIS, s. r. o., se dále specializuje na studie energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a opatření pro úsporu energie pro firmy a samosprávy. V roce 2022, v rámci výhry mezinárodního tendru Evropské vesmírné agentury, vypracovala úspěšnou studii proveditelnosti na technologii UpGreen využívající družicová data, data města a umělou inteligenci v oblasti správy a rozvoje modro-zelené infrastruktury.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)