Teologická fakulta otevírá navazující online teologii

Ilustrační foto: archiv CMTF UP
Pondělí 4. prosinec 2023, 11:00 – Text: Lenka Peřinová, (vim)

Studijní nabídku Cyrilometodějské teologické fakulty UP rozšířil nový navazující magisterský program Teologie v distanční formě. Stejně jako v případě před třemi lety otevřené bakalářské distanční Teologie bude i toto nové studium probíhat především prostřednictvím online setkání a předtočených přednášek.

„Nový program je zaměřen na získání hlubších teoretických poznatků v oblasti teologie. Studium vede k bádání a reflexi křesťanské nauky a křesťanské spirituality, jejího utváření v širším kontextu kulturních dějin a uprostřed jiných náboženství či spirituálních proudů,“ uvedl děkan CMTF UP Vít Hušek.

„Již bakalářský online program Teologie jsme otevírali s tím, že chceme připravit i příslušný navazující magisterský – za předpokladu, že se online forma studia setká s kladným přijetím. A to se stalo. Ukázalo se, že distanční studium je mnohem „komfortnější“ než kombinované, protože šetří studentům peníze i čas. Proto jsme se myšlenky na otevření navazujícího magisterského studia nevzdali, a jsme rádi, že se nám podařilo získat jeho schválení,“ prozradila garantka studijního programu Ivana Vlková.

Přihlášku mohou podat zájemci, kteří dosáhli bakalářského či vyššího stupně vzdělání v teologickém programu. Příjímací řízení se bude skládat ze dvou kol: budoucí student nejprve absolvuje písemný online test, jenž prověří jeho znalosti z teologie. Úspěšní uchazeči pak postoupí ke druhému kolu přijímaček, a to k ústnímu pohovoru. Jeho předmětem bude zpětná analýza výsledků prvního kola a předběžná představa uchazeče o jeho dalším studiu a možné profilaci. Fakulta je připravena přijmout až 35 budoucích magistrů.

„Studenti se mohu těšit na kurzy připravené se stejnou péčí jako ty bakalářské. Při přípravě skladby studijního plánu jsme měli na mysli dva cíle: aby studenti měli možnost znovu se potkat s vyučujícími, jejichž kurzy se v bakalářském programu setkaly s dobrým ohlasem, s kolegy, které si oblíbili i pro jejich lidské kvality. Také chceme, aby potkali i nové tváře. Některé předměty budou vyučovány „týmově“, budou se na nich podílet externí tuzemští a zahraniční odborníci,“ dodala Ivana Vlková.

Více o studijním programu zde.

Bakalářský studijní program Teologie v distanční formě otevřela CMTF UP poprvé v roce 2020, šlo o první online vysokoškolské studium v ČR. V letošním roce úspěšně složili závěrečné zkoušky a odpromovali první absolventi – bakaláři, jak jsme psali zde. Nejen o nelehkých začátcích online teologie také mluvila garantka programu Ivana Vlková v tomto rozhovoru.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)