Relikviář patronky Olomouce je k vidění v kostele Panny Marie Sněžné

Antonín Freindt, Sv. Pavlína léčí nápojem ze své lampy, společná univerzitní teze bakalářů filozofie na olomoucké univerzitě, 1720, Zemský archiv v Opavě – pobočka Olomouc. Detail.
Zdroj: Muzeum umění Olomouc
Středa 19. červenec 2023, 8:00 – Text: Martin Višňa

Do kostela Panny Marie Sněžné, který byl součástí staré jezuitské olomoucké univerzity, se u příležitosti letošního 400. výročí patronátu sv. Pavlíny nad Olomoucí vrátil relikviář této světice. Společně s panelovou výstavou, na které s Muzeem umění Olomouc spolupracovala Jitka Jonová z Cyrilometodějské teologické fakulty UP, si jej zde mohou zájemci prohlédnout až do 24. září.

Ostatky sv. Pavlíny, mučednice a jedné z obětí pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána, přivezli olomoučtí jezuité z Říma v roce 1623, v době, kdy Olomouc sužovala morová epidemie. V naději, že světice vyprosí u Boha ochranu, začali se ke sv. Pavlíně obyvatelé modlit a městská rada ji prohlásila za patronku města. Její relikvie byly vystaveny veřejné úctě v tehdejším jezuitském kostele v místech dnešního vojenského archivu. Epidemie brzy polevila.   

Pro lebku sv. Pavlíny nechal v letech 1639–1640 vídeňský biskup Filip Bedřich, hrabě Breuner, působící předtím i v Olomouci, zhotovit nákladný relikviář, z ebenového dřeva, prosklený, zdobený stříbrem.

„Schránka a její stříbrná výzdoba však prošla v průběhu staletí hned několika úpravami. Ta první a nejzásadnější se uskutečnila velmi záhy. V době švédské okupace města v letech 1642–1650 byl relikviář v obavě před drancováním v jezuitské koleji zakopán do země. Dřevěné i stříbrné části prý tehdy tak utrpěly, že v roce 1652 musela být zhotovena nová schránka. Nešlo však o zcela nový relikviář, ale rekonstrukci původního. Zatímco dřevěný korpus byl zcela nahrazen novým, část stříbrné výzdoby byla opětovně použita a doplněna,“ přiblížila Helena Zápalková z Muzea umění.

Relikviář pak prošel ještě řadou dalších větších či menších úpravou, současná podoba pochází z doby po roce 1786, kdy byly ostatky sv. Pavlíny přeneseny do olomoucké katedrály – po zrušení jezuitského řádu byl zrušen i univerzitní kostel Panny Marie Sněžné, kde byly ostatky uloženy, a předán vojsku. Už v roce 1726 relikviář doplnily dvě menší ostatkové truhlice a později vznikla i bohatě zdobená vitrína.

Vitrínu s relikviářem i truhlicemi mohou nyní návštěvníci kostela Panny Marie Sněžné obdivovat až do 24. září. Kostel spravovaný Akademickou farností Olomouc je otevřen vždy hodinu před bohoslužbou, od 5. července do 14. září pak také ve středu až pátek v době 10–12 a 13–17 hodin.

Muzeum umění pro zájemce připravilo také komentované prohlídky relikviáře. Konají se v úterý 25. července a 15. srpna od 16:30. Vstup na ně je volný. Více zde, respektive zde.

Sv. Pavlíně je do září věnována i část stálé expozice Ke slávě a chvále v Arcidiecézním muzeu Olomouc. K vidění jsou vzácné exponáty vztahující se k úctě k této světici v době baroka.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)