Teologická fakulta nabízí studentům i akademikům přednášky k současným otázkám manželství a rodiny

Ilustrační foto: Gabriela Knýblová
Čtvrtek 9. únor 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

S aktuálními tématy manželství a rodiny z pohledu křesťanství a českého rodinného práva seznámí zájemce předmět, inspirovaný papežským dokumentem Amoris laetitia/Radost z lásky. V rámci celouniverzitní nabídky jej pro studenty i členy akademické obce připravili vyučující církevního práva na teologické fakultě pro nadcházející letní semestr. 

Předmět s názvem Naléhavé otázky manželství a rodiny zahrne široké spektrum tematických okruhů, které se týkají pojetí manželství v západní a východní tradici, způsobu uzavírání manželství v minulosti a současnosti nebo volného soužití i manželství „na zkoušku“. Obsáhne také otázky spojené s nežádoucími okolnostmi vzniku manželství i pohled kanonického a českého rodinného práva na řešení obtížných manželských situací včetně rozvodu, péče o nezletilé děti a domácího násilí.  

Hlavním impulsem pro koncipování obsahu nového předmětu se stal dokument papeže Františka vydaný v loňském roce k tématu lásky ženy a muže, manželů a rodiny. „Posynodální adhortace Amoris laetitia zahrnuje výsledky rokování celosvětového biskupského synodu katolické církve v letech 2014 a 2015 o záležitostech spojených s manželstvím a rodinou. Přináší zajímavé a aktuální podněty pro témata dotýkající se každého člověka,“ uvedl Damián Němec, vedoucí katedry církevních dějin a církevního práva. 

Jednosemestrální předmět (KCP/NORM) nabídne v letním semestru vždy dvě přednášky týdně. Přihlásit se mohou studenti i akademici ze všech fakult UP. První informativní setkání o jeho realizaci je připraveno na úterý 14. února v 18.10 v učebně UO3 ve druhém nadzemním podlaží hlavní budovy CMTF v Univerzitní ulici.

Zpět