„Byli neuvěřitelně disciplinovaní, i proto vše dopadlo na jedničku,“ říká ředitel SKM UP Josef Suchánek

V Olomouci se uskutečnilo Celostátní setkání mládeže.
Fotogalerie: SKM UP a CSM
pondělí 28. srpna 2017, 07:38 - Text: Milada Hronová

V Olomouci skončila jedna z nejrozsáhlejších akcí tohoto roku. Pro univerzitní menzu a koleje bylo Celostátní setkání mládeže jednou z největších událostí vůbec. Většina z těch, kteří na tuto několikadenní akci přijeli, se totiž stravovali a bydleli v prostorách Univerzity Palackého.

 „Některé přípravné práce jsme řešili s pomocí brigádníků, akci samou jsme personálně zvládli sami. Chci zdůraznit, že i proto, že setkání mládeže bylo výjimečně dobře zorganizované, a to ve všech detailech. Lidé byli nesmírně ukáznění. Až  jsme si s kolegy říkali, že by bylo skvělé přenést aspoň některé aspekty této akce do standardního života studentů na kolejích v průběhu akademického roku,“ řekl Josef Suchánek, ředitel Správy kolejí a menz UP. Dodal, že SKM Univerzity Palackého poskytla akci stravovací a ubytovací služby, venkovní i vnitřní prostory, vše v nebývalém rozsahu.

„Venkovní areál na Envelopě se proměnil ve stanové městečko s veškerým zázemím. Pro přednáškový program se uvolnily prostory kolejí a menz včetně tělocvičny, a pokud vím, rovněž místnosti některých fakult. V prostorách o lůžkové kapacitě zhruba tři tisíce osm set míst bydlelo téměř šest tisíc lidí. Každý den jsme uvařili šest tisíc jídel, naše maximální kapacita je v během akademického roku zhruba čtyři tisíce pět set jídel. V permanenci byly tři výdejny,“ doplnil ředitel SKM UP. Podle něj olomoucké vysokoškolské koleje a menzy ještě takovou akci nezažily. „V mnoha ohledech jsme si tak sáhli na limity našich systémů a procesů,“ dodal.   

Aby celá akce byla zajištěna a zvládnuta, musel být personál kolejí a menz UP po dobu setkání kompletně v pohotovosti. „Kdykoliv jsem se zeptal například recepčních, jestli je vše v pořádku, setkal jsem se pouze s pozitivní odpovědí a chválou na účastníky akce. Celá akce byla velmi komplexní, což zvyšovalo nároky na naši flexibilitu. Většinu věcí jsme měli domluvenou a nasmlouvanou předem, například součástí smlouvy byl i jídelníček, mnohé však bylo nutné řešit operativně.  Lidé přijížděli, ubytovávali se i odjížděli, tedy se odubytovávali. Bylo však vidět, že účastnici této akce byli z minulých ročníků a jiných měst zvyklí na bojovější podmínky a nabídka Univerzity Palackého tak pro ně byla luxusem,“ řekl ředitel SKM UP Josef Suchánek.  Připustil zároveň, že různé obavy během této náročné akce měl. Například ze zvládnutí procesu výdeje obědů, když viděl davy lidí, které se přišly ve stejném čase naobědvat do menzy.

„Fronta byla ve čtyřstupu z hlavní menzy až k třídě 17. listopadu. Očekával jsem, že bezprostředně poté přijdou stížnosti. Stal se pravý opak, přišlo poděkování za to, jak vše funguje, jak jsme vstřícní. V závěrečném dni jsme účastníkům této jedinečné akce nasmažili do balíčků na cestu šest tisíc řízků,“ dodal Josef Suchánek. Je spokojený. Menza a koleje Univerzity Palackého podle něj dokázaly vytvořit potřebné zázemí pro velmi náročné několikadenní setkání. „Zpětná vazba od organizátorů setkání byla pozitivní, a tak si myslím, že jsme univerzitě ostudu rozhodně neudělali. Všem, kteří se na této akci podíleli, velmi děkuji,“ dodal Josef Suchánek.

Celostátní setkání mládeže 2017 – uspořádala Sekce pro mládež České biskupské konference ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže a diecézními centry mládeže v ČR. V Olomouci nad ním převzali záštitu primátor Antonín Staněk, olomoucký arcibiskup a Velký kancléř CMTF UP Jan Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. V Olomouci se setkání uskutečnilo od 15. do 20. 8.