Milan Hejtmánek a Vladimír Študent obdrželi ocenění Univerzity Palackého

Zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj UP převzali (uprostřed) Milan Hejtmánek a Vladimír Študent.
Fotogalerie: Velena Mazochová
sobota 5. května 2018, 08:00 - Text: Velena Mazochová

Při příležitosti významných životních jubileí ocenil rektor Jaroslav Miller vynikající celoživotní práci emeritního přednosty Ústavu biologie Milana Hejtmánka a přínos přednosty Urologické kliniky Vladimíra Študenta ve prospěch lékařské fakulty a Univerzity Palackého. S poděkováním za jejich dlouholetou činnost jim předal zlaté medaile Za zásluhy o UP. 

Oba jubilanty představil děkan Milan Kolář jako výrazné osobnosti fakulty i univerzity. „Profesor Milan Hejtmánek je s univerzitou spjat od roku 1947 jako vynikající vědec a pedagog. Patří k učitelům, kteří se mi hluboce vryli do paměti a dodnes si pamatuji některé otázky u zkoušky,“ zavzpomínal Milan Kolář a krátce shrnul profesní dráhu emeritního přednosty. „Už v padesátých letech zde založil olomouckou školu lékařské mykologie, které se věnoval po celý svůj profesní život. Publikoval přes dvě stovky původních vědeckých prací z oblasti epidemiologie, fyziologie, cytologie i genetiky patogenních hub. Jeho práce měla i praktické využití a dospěla až k zavedení výroby avirulentní vakcíny proti trychofytóze skotu, která je vyráběna dosud,“ uvedl děkan Milan Kolář. Připomněl také, že v letech 1969 – 1989 bylo Milanu Hejtmánkovi znemožněno zastávat významnější pedagogické a vědecké funkce a do čela Ústavu biologie se vrátil až po listopadu 1989. 

„Jako výborný přednášející a náročný examinátor se stal významným pedagogem, který kolem sebe soustředil nadějné studenty a umožnil jim zahájit samostatnou vědeckou práci. Působil také jako prorektor UP pro vědu a výzkum, jako člen její vědecké rady a aktivně také pracoval v pozici předsedy redakční rady týdeníku Žurnál UP. Jeho mladší kolegové a spolupracovníci si jej pamatují jako člověka s mimořádnou šíří rozhledu, zájmů, oddanosti vědě a současně přátelského a otevřeného jednání. Jeho zásadovost a silná povaha mu pomohly udržet si čistý štít i v nelehkých dobách, a to vše mu přináší přirozenou autoritu mezi českými biology,“ zdůraznil děkan Milan Kolář. 

Podle rektora Jaroslava Millera je Milan Hejtmánek živoucí legendou lékařské fakulty i celé univerzity. „Univerzitu nedělají přístroje, budovy, ani peníze, ale lidé. Jsem proto hrdý, že zde máme právě takové osobnosti, jako jste vy. Jste inspirací pro studenty i všechny kolegy a jsem opravdu rád, že vám medaili mohu předat právě já,“ uvedl rektor. 

Emeritní přednosta Milan Hejtmánek popřál rektorovi v jeho funkci hodně úspěchů a radosti. „Situace, jaká je dnes na univerzitě, je překrásná. Těší mne zejména naši absolventi – znal jsem je kdysi jako mládence a dnes jsou z nich přednostové, děkani, proděkani. Jste všichni hrozně mladí, tak vás mohu oslovit jako své mladé přátele: držte se ve zdraví, jezte málo, hodně se hýbejte a mějte rádi naši univerzitu – to je klíč k radostnému životu,“ uvedl Milan Hejtmánek. 

Téměř symbolicky převzal univerzitní ocenění také někdejší žák Milana Hejtmánka – současný přednosta Urologické kliniky Vladimír Študent. „Když jsem měl možnost dostat se do světa po roce 1989, byli zahraniční kolegové překvapeni, jaké máme znalosti, a já jsem se nikdy nemusel za Olomouc stydět. Vždycky jsme chtěli ukázat, že tady děláme špičkovou medicínu a snažili se něco pro to udělat,“ uvedl Vladimír Študent. Jak zdůraznil, při výběru uchazečů na svou kliniku dává obvykle přednost absolventům olomoucké fakulty. „Vzdělání je u nás na velmi kvalitní bázi, a to od té doby, co nastoupila právě generace profesora Hejtmánka, která na nás byla přísná. Úroveň se nám podařila udržet,“ doplnil Vladimír Študent. 

Stávající přednosta Urologické kliniky je podle děkana Milana Koláře nejen vynikajícím učitelem a vědecko-výzkumným pracovníkem, který má za sebou řadu publikací, odborných sdělení a přednášek. „Je příkladem krásného propojení výuky, vědy, výzkumu a péče o pacienty. Pod jeho vedením se Urologická klinika stala prestižním pracovištěm v České republice i v Evropě. Založil zde školu roboticky asistované laparoskopické operativy, zaměřenou především na operaci prostaty, je propagátorem této metody a kolegové z tuzemska i ze zahraničí se ji jezdí učit právě k nám. Svoje odborné zkušenosti a znalosti předává nejen studentům medicíny, ale i lékařům v rámci jejich postgraduálního vzdělávání,“ připomněl Milan Kolář.