Akademický senát PdF UP má desetičlennou ekonomickou komisi

Ilustrační foto: Milada Hronová
neděle 11. březen 2018, 7:54 – Text: Milada Hronová

Senátoři pedagogické fakulty schválili ustavení Ekonomické komise AS PdF UP. Aktuálně se bude věnovat rozpočtovým pravidlům UP i informacím, které se týkají přípravy rozpočtu fakulty na rok 2018.

Už během předchozích jednání diskutovali senátoři pedagogické fakulty o potřebě existence ekonomické komise tohoto grémia. Nyní, těsně před projednáváním rozpočtu fakulty na rok 2018, její existenci schválili. Nominaci na člena této komise obdrželo 13 akademických pracovníků a studentů, nadpoloviční většinu získalo ve volbě deset z nich. Nově ustavená ekonomická komise se sejde v příštím týdnu, aby mezi sebou zvolila předsedu, a mohla se tak co nejdříve věnovat problematice tvorby aktuálního rozpočtu fakulty.

Během jednání schválil AS PdF UP také nového člena Vědecké rady pedagogické fakulty. Na návrh děkanky fakulty Libuše Ludíkové schválili senátoři šestnácti hlasy Miroslava Dopitu, současného proděkana pro studijní a sociální záležitosti FF UP. 

Děkanka fakulty před senátory ve své krátké řeči zdůraznila probíhající intenzivní práce na podkladech pro akreditace a reakreditace oborů. Připomněla zároveň i blížící se velmi důležité datum, a to 23. března, kdy pedagogickou fakultu navštíví čtyřčlenná komise, která bude hodnotit vzdělávací oblasti, v nichž fakulta žádá institucionální akreditaci.

Složení Ekonomické komise AS PdF UP: Akademičtí pracovníci - Andrea Hoffmanová, Alena Opletalová, Lucia Pastieriková, Michal Růžička, David Nocar, Pavel Kopeček, Veronika Růžičková a Filip Krejčí. Studenti – Jana Kočí a Jakub Vávra.