Čestné uznání rektora UP za rok 2017 obdrží rekordní počet autorů odborných knih

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
čtvrtek 9. listopad 2017, 15:00 – Text: Velena Mazochová

Celkem 55 autorů odborných publikací vydaných v loňském nebo letošním roce vybrala hodnotící komise pro udělení Cen rektora UP za rok 2017. Jejich slavnostní předání se uskuteční v rámci Akademických dnů UP v únoru 2018.

Komise složená z členů vedení UP schválila ocenění všech 47 odborných knih 55 autorů, které vzešly z výběru na jednotlivých fakultách. Největší zastoupení mají mezi nimi publikace z pedagogické a filozofické fakulty, které si na své konto připíší po dvanácti oceněných titulech. Další si mezi sebou rozdělí autoři z fakulty tělesné kultury, právnické, přírodovědecké a lékařské fakulty a z cyrilometodějské teologické fakulty.

 „Průběh soutěže se oproti předcházejícím ročníkům nezměnil. Podle platné metodiky hodnocení výzkumných organizací byla upravena terminologie oborů, do kterých byly odborné publikace přihlašovány,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Jitka Ulrichová.

Výběr publikací byl podle ní podobně jako v předchozích letech velmi obtížný. „Některá díla tematicky navazují na předchozí ročníky soutěže. Stále se objevují a dokumentují nové poznatky a souvislosti, což má za důsledek, že do soutěže jsou přihlašovány i publikace z vědních oblastí, které v soutěži ještě nebyly zaznamenány a jejichž autoři jsou v soutěži nováčky. Počet autorů, které se rektor letos rozhodl ocenit, je nejvyšší za posledních deset let soutěže,“ zdůraznila Jitka Ulrichová.

Smyslem ocenění, spojeného s finanční odměnou, je posílit prestiž vědecké práce na UP. Slavnostní předání z rukou rektora se koná každý rok v únoru při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos se celková částka odměn, které budou vyplaceny v listopadovém termínu, vyšplhala téměř na 390 tisíc korun.

Seznam oceněných prací a jejich autorů najdete ZDE.