Michal Křupka bude mluvit o historii očkování i odporu k němu

Michal Křupka.
Foto: Martin Višňa
Pondělí 25. říjen 2021, 14:19 – Text: Egon Havrlant

Téma více než aktuální připomene přednáška Stručná historie očkování a odporu proti němu, kterou představí Michal Křupka z Ústavu imunologie Lékařské fakulty UP. Zájemci si ji mohou vyslechnout přímo v přednáškovém sále Milady Paulové v budově katedry historie FF UP, která akci zařadila do své série přednášek se zajímavými hosty.

Přednáška o historii očkování proběhne v úterý 26. října od 15.00 hodin v budově Na Hradě 5. „Za více než dvě století od svého vzniku zabránilo očkování pravděpodobně více předčasným úmrtím, než jakýkoliv jiný objev v oboru medicíny. Zároveň se však očkování stalo předmětem intenzivních názorových sporů, obav i odmítání. Antiočkovací hnutí je potom často spojeno se zkreslenou interpretací existujících poznatků a často i se šířením jasných dezinformací,“ uvedl Michal Křupka.

Ve své prezentaci se pokusí shrnout, co vše se v tomto ohledu od konce 18. století dodnes vlastně změnilo či nezměnilo. Rozhovor o očkování s Michalem Křupkou přinesl před časem i Žurnál Online. Najdete ho zde.

Pokud se nemůžete vystoupení imunologa Michala Křupky zúčastnit osobně, ale téma vás zajímá, můžete sledovat stream na YouTube. Odkaz je zde.

Michal Křupka (* 1981) je odborný asistent Ústavu imunologie Lékařské fakultě UP, absolvent Systematické biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UP a doktorského studia Lékařské imunologie na Lékařské fakultě UP. Odborně se zaměřuje na mikrobiologické a imunologické aspekty postboreliového syndromu, na biotechnologie v přípravě experimentálních rekombinantních vakcinačních antigenů a jiných proteinů nebo na testování vlastností a efektivity prototypových vakcín. Zajímají ho také mýty a dezinformace v medicíně, na tato témata pořádá přednášky a semináře pro odbornou i laickou veřejnost a byl mimo jiné jedním ze spoluautorů knihy Lovci šarlatánov, která vyšla na Slovensku, viz tento článek.

 

 

Zpět