Nového profesora má také Filozofická fakulta UP

Foto: archiv RP
Středa 19. leden 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně získal profesuru Richard Pospíšil, člen katedry ekonomických a manažerských studií FF UP. Jeho jmenovací dekret podepsal prezident Miloš Zeman před koncem roku 2021 společně s osmi desítkami nových profesorů a profesorek.

Richard Pospíšil je akademicky spjat s katedrou ekonomických a manažerských studií Filozofické fakulty UP od roku 2011. Jde o katedru, která se postupně stala plnohodnotným ekonomickým pracovištěm, neboť provádí výuku i výzkum ve většině hlavních ekonomických disciplín. Profesor Pospíšil nyní na této katedře zastává funkci předsedy Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomická a manažerská studia.

„Vážím si profesury i proto, že působím na filozofické fakultě, tedy neekonomické fakultě, a řízení ke jmenování profesorem a splnění požadovaných kritérií bylo obtížnější,“ řekl nový profesor UP. Titulu profesor v oboru Ekonomika a management dosáhl jako první v Olomouckém kraji. Odborně se orientuje na oblasti hospodářská politika, veřejná ekonomika a veřejné finance, které jsou podle jeho slov dlouhodobě podceňované a opomíjené, důsledky čehož jsou pociťovány zvláště silně v současné době. Ve svých pracích se rovněž zabývá zemědělskou ekonomikou a jejím vzájemným vztahem k oblasti veřejných rozpočtů.

Mimo Univerzitu Palackého je odborně spojen také s Mendelovou univerzitou v Brně, zejména s její Provozně ekonomickou fakultou, jejímž je absolventem. Na této fakultě se také habilitoval. V posledních čtyřech letech je členem její vědecké rady. Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity je rovněž školitelem studentů v doktorských studijních programech v českém i v anglickém jazyce. Funkci školitele v doktorských studijních programech zastává i na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě a na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

Vědecká práce profesora Pospíšila zahrnuje v současnosti třicet záznamů na Web of Science. Je autorem několika kapitol v knihách a dvou monografií.

„I nadále bych se chtěl věnovat akademické činnosti, tedy výuce a vědecké práci. Rád by předával svoje zkušenosti s výukou, tvůrčí, vědeckou a publikační činností studentům a mladším kolegům a podporoval a rovněž se i podílel na postgraduální výuce mladých kolegů ekonomů,“ uvedl. O dalších profesorech, jimž prezident České republiky Miloš Zeman podepsal jmenovací dekrety na sklonku roku 2021, jsme psali ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)