Přírodovědecká fakulta navýšila stipendia za prospěch

Ti nejlepší dostanou víc peněz.
Ilustrační foto: 123RF
středa 11. říjen 2017, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Studenti přírodovědecké fakulty s výbornými studijními výsledky, kteří mají nárok na prospěchové stipendium, si v tomto akademickém roce polepší. Z rozhodnutí vedení fakulty se totiž toto stipendium od 1. září zdvojnásobilo. Zatímco v minulém akademickém roce činilo 5000 korun, nyní mohou studenti počítat s tisícikorunou měsíčně, tedy 10 000 korunami za akademický rok.

„Pro navýšení prospěchového stipendia jsme se rozhodli proto, že jsme chtěli ocenit studenty, kteří řádně studují a mají vynikající výsledky. Může to být motivace i pro další naše posluchače. Navýšení nám dovoluje i stav stipendijního fondu, v němž je dostatek finančních prostředků,“ uvedl děkan Ivo Frébort. Pokud se i nadále bude dařit naplňovat stipendijní fond jako v minulých třech letech, bude podle něj dostatečný prostor pro další navyšování příspěvku. 

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi, který za předchozí akademický rok dosáhne váženého studijního průměru nejvýše 1,5. O jeho poskytnutí se rozhoduje bez žádosti a je vypláceno formou pravidelného příspěvku. Prospěchové stipendium náleží rovněž studentům prezenční formy, kteří při státních závěrečných zkouškách splnili podmínky pro celkové hodnocení studia stupněm „absolvoval s vyznamenáním“. V těchto případech stipendium činí 6000 korun a je vyplaceno jednorázově.

V loňském roce bylo prospěchové stipendium přiznáno 150 studentům, fakulta jim celkem vyplatila 750 000 korun. K 1. lednu letošního roku stav stipendijního fondu činil 12,6 milionu korun, vloni z něj fakulta celkem vyčerpala zhruba 2,3 milionu korun. Nově se z něj hradí i Fischerova stipendia pro zahraniční studenty. Do stipendijního fondu míří peníze, jež univerzita vybírá od studentů, kteří studují nad rámec řádné doby studia.

Prospěchové stipendium uděluje na olomoucké univerzitě i právnická fakulta. Studenti s prospěchem do průměru 1,2 tam dostanou 12 000 korun za rok, studenti s průměrem do 1,4 pak 6000 korun. Například na lékařské nebo filozofické fakultě prospěchové stipendium během studia nemají.