Teologická fakulta pečuje o paměť univerzity: obnovuje obrazy z dob jezuitského vysokého učení

Foto: archiv CMTF
Pátek 13. leden 2023, 8:00 – Text: Lenka Peřinová

Restaurování historických rámů portrétů, jež představují zakladatele a dobrodince olomoucké univerzity, zajistila Cyrilometodějská teologická fakulta UP v rámci příprav oslavy 450. výročí založení vysokého učení v Olomouci. Soubor představuje 22 portrétů papežů, císařů a biskupů, kteří měli rozhodující slovo při založení a dalším rozvoji olomoucké univerzity.

Součástí obrazů jsou barokní zlacené rámy, které v důsledku uložení v nevhodných podmínkách zchátraly. Odborné péče se ujala jedna z předních restaurátorských dílen specializovaných na restaurování dřeva, lomnická firma A. Q. Attentus Qualitatis. Koncem roku 2022 bylo zkompletováno prvních osm barokních rámů.

„Řezby se nejprve z nalezených úlomků tvaroslovně doplnily, pokud části chyběly, nahradili jsme je novou řezbářskou prací. Pak započala práce na prezentaci povrchu: přikročili jsme k podinjektování nesoudržných vrstev a na chybějící plochy jsme dodali nový podklad a zlacení. Snažili jsme se o co největší míru zachování původních materiálů i celkového vzezření,“ popsal postup restaurátorů jednatel firmy Ladislav Rozsypal.

Nejstarší část souboru obrazů vznikla v době dokončení staveb starého jezuitského vysokého učení, na počátku 20. let 17. století. Obrazy po postupném rušení olomoucké univerzity v 19. století skončily jako depozit nejprve na kroměřížském zámku, později byly převezeny na teologickou fakultu do Olomouce. V době komunistické totality, která znamenala dočasné přerušení činnosti fakulty, o obrazy pečovalo Vlastivědné muzeum v Olomouci, které je v roce 1996 předalo zpět teologické fakultě.

„Olomoucká univerzita je druhou nejstarší univerzitou v našich zemích a má svou paměť. Soubor obrazů je jedním z ‚míst paměti‘, tedy hmotnou památkou, kolem níž tato paměť krystalizuje. Univerzita si obrazy před třemi sty lety pořídila, aby připomínaly její počátky. Z této doby pochází asi polovina portrétů papežů, biskupů a panovníků, kteří stáli u zakládání olomouckého vysokého učení a přispěli k jeho rozvoji. Další obrazy byly do souboru zařazeny později,“ uvedl proděkan pro strategické plánování a kvalitu Tomáš Parma.

Mezi obrazy, které již prošly obnovou, nechybí portrét biskupa Viléma Prusinovského z Víckova, na jehož pozvání přišli v roce 1566 jezuité do Olomouce a založili zde svoji kolej, papeže Řehoře XIII., který koleji v roce 1573 potvrdil původní biskupskou donaci, a císaře Maxmiliána II., který téhož roku koleji udělil promoční práva.

Restaurované obrazy budou trvale vystaveny v aule a dalších prostorách teologické fakulty. „Soubor překračuje prostorové možnosti naší fakulty, proto zvažujeme nabídnout některé obrazy rektorátu a dalším součástem Univerzity Palackého. Mohou zdobit reprezentativní prostory a zároveň připomínat několikasetletou tradici univerzity a spojení mezi jejími fakultami,“ dodal děkan fakulty Vít Hušek. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)