Volba děkana přírodovědecké fakulty se uskuteční 13. prosince

Ilustrační foto: Martina Šaradínová
čtvrtek 12. říjen 2017, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Přírodovědecká fakulta si děkana pro další funkční období zvolí 13. prosince. Volbu kandidáta na tuto pozici dnes na svém zasedání vyhlásil akademický senát fakulty. Kandidáty mohou členové akademické obce navrhovat do 10. listopadu.

„Dle jednacího řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP musí senát vyhlásit volbu děkana nejméně tři měsíce před uplynutím funkčního období současného děkana, což nastane v lednu příštího roku. Tuto povinnost jsme tedy splnili a zvolili jsme rovněž tříčlennou volební komisi. Jejími členy jsou Tomáš Fürst, Marek Jukl a za studentskou komoru Jakub Žák,“ uvedl předseda akademického senátu Tomáš Opatrný.

Navržení kandidáti mohou s kandidaturou vyslovit souhlas do 21. listopadu. O den později, tedy 22. listopadu, bude zveřejněna kandidátní listina. Představení zájemců o vedení fakulty na shromáždění akademické obce je prozatím naplánováno na 30. listopadu, termín se ale může ještě změnit. Více najdete zde

Současnému děkanovi Ivo Frébortovi končí první funkční období, takže může znovu kandidovat. "Pokud získám nominaci, rád bych pozici obhájil," uvedl děkan.

Volby se konají i na dalších fakultách Univerzity Palackého, ve středu byl například zvolen nový děkan filozofické fakulty Zdeněk Pechal. Nového děkana si počátkem října zvolila i fakulta tělesné kultury, stal se jím Michal Šafář. Dne 17. října se uskuteční rektorské volby, jediným kandidátem je současný rektor Jaroslav Miller.