Expresivní terapie v Ruské federaci

Workshop v Českém centru v Moskvě.
Foto: Julia Zholobova
Čtvrtek 13. říjen 2016, 9:58

Kniha - Experti z oddělení expresivních terapií Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Milan Valenta, Oldřich Müller a Martin D. Polínek) byli pozváni Českým centrem v Moskvě, aby prezentovali právě vydanou monografii Expressivnaja terapia v specialnoj pedagogike (Expresivní terapie ve speciální pedagogice), mezinárodního česko-ruského kolektivu autorů.

Jedná se již o druhou publikaci vydanou v Ruské federaci kolektivem autorů se zmíněného ústavu (v roce 2013 vyšla v nakladatelství Kogito-centr Moskva Dramaterapija), přičemž se v obou případech jedná o jedinečné tituly v celé Ruské federaci.

Monografie zúročuje společné mezinárodní výzkumné aktivity expertů Moskevské státní univerzity, Petrohradské Gercenovy univerzity a naší alma mater. V rámci prezentace knihy (v Českém centru) byly osloveni pedagogové a studenti z moskevských humanitně zaměřených univerzit, se kterými byly diskutovány možnosti spolupráce a vzdělávání ruských studentů oboru defektologija a korekcionnaja pedagogika (Speciální pedagogika) na Univerzitě Palackého.

Vzhledem k velkému zájmu o danou publikaci se již připravuje druhé rozšířené vydání ještě v tomto roce. Expresivní přístupy ke klientům se zdravotním postižením byly také prezentovány odborné veřejnosti ve vyžádaných seminářích a workshopech v rámci mezinárodního teatroterapeutického festivalu Proteatr, díky čemuž byla navázána výzkumná a publikační spolupráce v oblasti múzických terapií s Psychologicko-pedagogickou fakultou Jaroslavské státní Děmidovy univerzity. Dále byli čeští experti osloveni ruským fondem ohrožených dětí (Viktoria) ve věci jejich  teatroterapeutické a dramaterapeutické intervence v dětských vesničkách na Kavkaze.

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP

Zpět